Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sex" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "seks" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sex

[Sex]
/sɛks/

noun

1. Activities associated with sexual intercourse

 • "They had sex in the back seat"
  synonym:
 • sexual activity
 • ,
 • sexual practice
 • ,
 • sex
 • ,
 • sex activity

1. Activiteiten die verband houden met geslachtsgemeenschap

 • "Ze hadden seks op de achterbank"
  synoniem:
 • seksuele activiteit
 • ,
 • seksuele praktijk
 • ,
 • sex
 • ,
 • seksactiviteit

2. Either of the two categories (male or female) into which most organisms are divided

 • "The war between the sexes"
  synonym:
 • sex

2. Een van de twee categorieën (mannelijk of vrouwelijk) waarin de meeste organismen zijn onderverdeeld

 • "De oorlog tussen de seksen"
  synoniem:
 • sex

3. All of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses

 • "He wanted a better sex life"
 • "The film contained no sex or violence"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • sexual urge

3. Alle gevoelens die voortkomen uit de drang om seksuele impulsen te bevredigen

 • "Hij wilde een beter seksleven"
 • "De film bevatte geen seks of geweld"
  synoniem:
 • sex
 • ,
 • seksuele drang

4. The properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles

 • "She didn't want to know the sex of the foetus"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • gender
 • ,
 • sexuality

4. De eigenschappen die organismen onderscheiden op basis van hun reproductieve rol

 • "Ze wilde het geslacht van de foetus niet weten"
  synoniem:
 • sex
 • ,
 • gender
 • ,
 • seksualiteit

verb

1. Stimulate sexually

 • "This movie usually arouses the male audience"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • sex
 • ,
 • excite
 • ,
 • turn on
 • ,
 • wind up

1. Seksueel stimuleren

 • "Deze film wekt meestal het mannelijke publiek op"
  synoniem:
 • opwinden
 • ,
 • sex
 • ,
 • prikkelen
 • ,
 • aanzetten

2. Tell the sex (of young chickens)

  synonym:
 • sex

2. Vertel het geslacht (van jonge kippen)

  synoniem:
 • sex

Examples of using

They had a deep emotional connection and decided to have sex.
Ze hadden een diepe emotionele band en besloten seks te hebben.
It is important to have open and honest communication with your partner about desires and boundaries before engaging in sex.
Het is belangrijk om open en eerlijke communicatie met je partner te hebben over verlangens en grenzen voordat je seks hebt.
Safe and consensual sex is a fundamental aspect of maintaining sexual health and well-being.
Veilige seks met wederzijds goedvinden is een fundamenteel aspect van het behoud van de seksuele gezondheid en het welzijn.