Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sensible" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verstandig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sensible

[Verstandig]
/sɛnsəbəl/

adjective

1. Showing reason or sound judgment

 • "A sensible choice"
 • "A sensible person"
  synonym:
 • reasonable
 • ,
 • sensible

1. Met een rede of gezond oordeel

 • "Een verstandige keuze"
 • "Een verstandig persoon"
  synoniem:
 • redelijk
 • ,
 • verstandig

2. Able to feel or perceive

 • "Even amoeba are sensible creatures"
 • "The more sensible parts of the skin"
  synonym:
 • sensible
 • ,
 • sensitive

2. In staat om te voelen of waar te nemen

 • "Zelfs amoebe zijn verstandige wezens"
 • "De verstandigere delen van de huid"
  synoniem:
 • verstandig
 • ,
 • gevoelig

3. Readily perceived by the senses

 • "The sensible universe"
 • "A sensible odor"
  synonym:
 • sensible

3. Gemakkelijk waar te nemen door de zintuigen

 • "Het verstandige universum"
 • "Een verstandige geur"
  synoniem:
 • verstandig

4. Aware intuitively or intellectually of something sensed

 • "Made sensible of his mistakes"
 • "I am sensible that the mention of such a circumstance may appear trifling"- henry hallam
 • "Sensible that a good deal more is still to be done"- edmund burke
  synonym:
 • sensible

4. Intuïtief of intellectueel bewust van iets dat wordt gevoeld

 • "Verstandig gemaakt van zijn fouten"
 • "Ik ben verstandig dat de vermelding van een dergelijke omstandigheid onbeduidend lijkt" - henry hallam
 • "Het is verstandig dat er nog veel meer moet gebeuren" - edmund burke
  synoniem:
 • verstandig

Examples of using

Be sensible.
Wees verstandig.
To be fair, he is a sensible person.
Om eerlijk te zijn, hij is een verstandig persoon.
He was persuaded to be more sensible.
Hij werd overgehaald om verstandiger te zijn.