Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "select" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "selecteren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Select

[Selecteer]
/səlɛkt/

verb

1. Pick out, select, or choose from a number of alternatives

 • "Take any one of these cards"
 • "Choose a good husband for your daughter"
 • "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
  synonym:
 • choose
 • ,
 • take
 • ,
 • select
 • ,
 • pick out

1. Kies, selecteer of kies uit een aantal alternatieven

 • "Neem een van deze kaarten"
 • "Kies een goede echtgenoot voor je dochter"
 • "Ze koos een paar schoenen uit de tientallen die de verkoopster haar had laten zien"
  synoniem:
 • kiezen
 • ,
 • nemen
 • ,
 • selecteren
 • ,
 • uitkiezen

adjective

1. Of superior grade

 • "Choice wines"
 • "Prime beef"
 • "Prize carnations"
 • "Quality paper"
 • "Select peaches"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • prime(a)
 • ,
 • prize
 • ,
 • quality
 • ,
 • select

1. Van superieure kwaliteit

 • "Keuzewijnen"
 • "Prime beef"
 • "Prijs anjers"
 • "Kwaliteitspapier"
 • "Selecteer perziken"
  synoniem:
 • keuze
 • ,
 • priem ( a )
 • ,
 • prijs
 • ,
 • kwaliteit
 • ,
 • selecteren

2. Selected or chosen for special qualifications

 • "The blue-ribbon event of the season"
  synonym:
 • blue-ribbon(a)
 • ,
 • select

2. Geselecteerd of gekozen voor speciale kwalificaties

 • "Het blauwe lint evenement van het seizoen"
  synoniem:
 • blauw lint ( a )
 • ,
 • selecteren

Examples of using

For some reason I couldn’t select unifont even though I’ve installed it, so I had to build dmenu with the xft patch to get Chinese menu entries displayed correctly.
Om de een of andere reden kon ik unifont niet selecteren, ook al heb ik het geïnstalleerd, dus ik moest dmenu bouwen met de xft-patch om Chinese menu-items correct weer te geven.
Please select a language for the Image Viewer interface.
Selecteer een taal voor de Image Viewer-interface.
Open an image and select an image layout. Click "Open" for opening an image. Click "Quit" for quitting the program. "Image Layout" feature allows you to view in any layout.
Open een afbeelding en selecteer een afbeeldingslay-out. Klik op "Openen" om een afbeelding te openen. Klik op "Stoppen" om het programma te verlaten. "Met de functie "Afbeeldingslay-out" kunt u in elke lay-out bekijken.