Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "seizure" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inbeslagneming" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Seizure

[Inbeslagname]
/siʒər/

noun

1. A sudden occurrence (or recurrence) of a disease

 • "He suffered an epileptic seizure"
  synonym:
 • seizure
 • ,
 • ictus
 • ,
 • raptus

1. Een plotseling optreden ( of herhaling ) van een ziekte

 • "Hij kreeg een epileptische aanval"
  synoniem:
 • beslaglegging
 • ,
 • ictus
 • ,
 • raptus

2. The act of forcibly dispossessing an owner of property

  synonym:
 • capture
 • ,
 • gaining control
 • ,
 • seizure

2. De daad van gedwongen onteigening van een eigenaar van onroerend goed

  synoniem:
 • vastleggen
 • ,
 • controle krijgen
 • ,
 • beslaglegging

3. The act of taking of a person by force

  synonym:
 • capture
 • ,
 • seizure

3. Het met geweld nemen van een persoon

  synoniem:
 • vastleggen
 • ,
 • beslaglegging

4. The taking possession of something by legal process

  synonym:
 • seizure

4. Het in bezit nemen van iets door middel van een juridische procedure

  synoniem:
 • beslaglegging

Examples of using

I had a seizure.
Ik had een aanval.
I had a seizure.
Ik had een aanval.