Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "seeing" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zien" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Seeing

[Zien]
/siɪŋ/

noun

1. Perception by means of the eyes

  synonym:
 • visual perception
 • ,
 • beholding
 • ,
 • seeing

1. Perceptie door middel van de ogen

  synoniem:
 • visuele waarneming
 • ,
 • aanschouwend
 • ,
 • zien

2. Normal use of the faculty of vision

  synonym:
 • eyesight
 • ,
 • seeing
 • ,
 • sightedness

2. Normaal gebruik van de gezichtsvermogen

  synoniem:
 • gezichtsvermogen
 • ,
 • zien
 • ,
 • waarneming

adjective

1. Having vision, not blind

  synonym:
 • seeing

1. Visie hebben, niet blind

  synoniem:
 • zien

Examples of using

Tom has been seeing a therapist for a month and a half.
Tom gaat al anderhalve maand naar een therapeut.
I got a lot of pleasure out of seeing Tom.
Ik heb veel plezier met het zien van Tom.
John became paralyzed upon seeing that scene.
John raakte verlamd toen hij die scène zag.