Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scrap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "schroot" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Scrap

[Schroot]
/skræp/

noun

1. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

1. Een klein fragment van iets dat van het geheel is afgebroken

 • "Een beetje steen ving hem in de ogen"
  synoniem:
 • beetje
 • ,
 • chip
 • ,
 • vlok
 • ,
 • fleck
 • ,
 • schroot

2. Worthless material that is to be disposed of

  synonym:
 • rubbish
 • ,
 • trash
 • ,
 • scrap

2. Waardeloos materiaal dat moet worden verwijderd

  synoniem:
 • afval
 • ,
 • schroot

3. A small piece of something that is left over after the rest has been used

 • "She jotted it on a scrap of paper"
 • "There was not a scrap left"
  synonym:
 • scrap

3. Een klein stukje van iets dat overblijft nadat de rest is gebruikt

 • "Ze heeft het op een stuk papier gezet"
 • "Er was geen schroot meer"
  synoniem:
 • schroot

4. The act of fighting

 • Any contest or struggle
 • "A fight broke out at the hockey game"
 • "There was fighting in the streets"
 • "The unhappy couple got into a terrible scrap"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • fighting
 • ,
 • combat
 • ,
 • scrap

4. De strijd

 • Elke wedstrijd of strijd
 • "Er brak een gevecht uit tijdens de hockeywedstrijd"
 • "Er werd gevochten op straat"
 • "Het ongelukkige stel kreeg een verschrikkelijk schroot"
  synoniem:
 • vechten
 • ,
 • schroot

verb

1. Dispose of (something useless or old)

 • "Trash these old chairs"
 • "Junk an old car"
 • "Scrap your old computer"
  synonym:
 • trash
 • ,
 • junk
 • ,
 • scrap

1. ( iets nutteloos of oud ) weggooien

 • "Verpletter deze oude stoelen"
 • "Junk een oude auto"
 • "Schroot je oude computer"
  synoniem:
 • afval
 • ,
 • rommel
 • ,
 • schroot

2. Have a disagreement over something

 • "We quarreled over the question as to who discovered america"
 • "These two fellows are always scrapping over something"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • dispute
 • ,
 • scrap
 • ,
 • argufy
 • ,
 • altercate

2. Heb een meningsverschil over iets

 • "We maakten ruzie over de vraag wie amerika heeft ontdekt"
 • "Deze twee kerels schrappen altijd iets"
  synoniem:
 • ruzie
 • ,
 • geschil
 • ,
 • schroot
 • ,
 • rulcate

3. Make into scrap or refuse

 • "Scrap the old airplane and sell the parts"
  synonym:
 • scrap

3. Maken tot schroot of weigeren

 • "Schroot het oude vliegtuig en verkoop de onderdelen"
  synoniem:
 • schroot

Examples of using

The government plans to scrap some of the older planes.
De regering is van plan enkele van de oudere vliegtuigen te schrappen.
I wrote down his phone number on a scrap of paper.
Ik schreef zijn telefoonnummer op een stukje papier.