Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scout" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "scout" in het Nederlands

EnglishDutch

Scout

[Scout]
/skaʊt/

noun

1. A person employed to keep watch for some anticipated event

  synonym:
 • lookout
 • ,
 • lookout man
 • ,
 • sentinel
 • ,
 • sentry
 • ,
 • watch
 • ,
 • spotter
 • ,
 • scout
 • ,
 • picket

1. Een werknemer die in dienst is om een verwacht evenement in de gaten te houden

  synoniem:
 • uitkijken
 • ,
 • uitkijk man
 • ,
 • schildwacht
 • ,
 • wachtpost
 • ,
 • kijken
 • ,
 • spotter
 • ,
 • scout
 • ,
 • piket

2. A boy scout or girl scout

  synonym:
 • Scout

2. Een padvinder of padvinder

  synoniem:
 • Scout

3. Someone employed to discover and recruit talented persons (especially in the worlds of entertainment or sports)

  synonym:
 • scout
 • ,
 • talent scout

3. Iemand die werkzaam is om getalenteerde personen te ontdekken en te rekruteren ( vooral in de wereld van entertainment of sport )

  synoniem:
 • scout
 • ,
 • talent scout

4. Someone who can find paths through unexplored territory

  synonym:
 • scout
 • ,
 • pathfinder
 • ,
 • guide

4. Iemand die paden kan vinden door onontgonnen gebied

  synoniem:
 • scout
 • ,
 • pathfinder
 • ,
 • gids

verb

1. Explore, often with the goal of finding something or somebody

  synonym:
 • scout
 • ,
 • reconnoiter
 • ,
 • reconnoitre

1. Verkennen, vaak met als doel iets of iemand te vinden

  synoniem:
 • scout
 • ,
 • verkenner

Examples of using

The captain decided to send out a scout.
De kapitein besloot een verkenner te sturen.