Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scare" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "schrik" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Scare

[Schrikken]
/skɛr/

noun

1. Sudden mass fear and anxiety over anticipated events

 • "Panic in the stock market"
 • "A war scare"
 • "A bomb scare led them to evacuate the building"
  synonym:
 • panic
 • ,
 • scare

1. Plotselinge massale angst en angst voor verwachte gebeurtenissen

 • "Paniek op de aandelenmarkt"
 • "Een oorlogsangst"
 • "Een bommelding bracht hen ertoe het gebouw te evacueren"
  synoniem:
 • paniek
 • ,
 • bang maken

2. A sudden attack of fear

  synonym:
 • scare
 • ,
 • panic attack

2. Een plotselinge aanval van angst

  synoniem:
 • bang maken
 • ,
 • paniekaanval

verb

1. Cause fear in

 • "The stranger who hangs around the building frightens me"
 • "Ghosts could never affright her"
  synonym:
 • frighten
 • ,
 • fright
 • ,
 • scare
 • ,
 • affright

1. Angst veroorzaken

 • "De vreemdeling die rond het gebouw hangt, maakt me bang"
 • "Ghosts konden haar nooit minachten"
  synoniem:
 • bang
 • ,
 • bang maken
 • ,
 • minright

2. Cause to lose courage

 • "Dashed by the refusal"
  synonym:
 • daunt
 • ,
 • dash
 • ,
 • scare off
 • ,
 • pall
 • ,
 • frighten off
 • ,
 • scare away
 • ,
 • frighten away
 • ,
 • scare

2. Reden om moed te verliezen

 • "Gestoord door de weigering"
  synoniem:
 • dom
 • ,
 • streepje
 • ,
 • afschrikken
 • ,
 • pall
 • ,
 • bang
 • ,
 • wegjagen
 • ,
 • bang weg
 • ,
 • bang maken

Examples of using

I got quite a scare when they said you were in the hospital.
Ik werd behoorlijk bang toen ze zeiden dat je in het ziekenhuis lag.
Why did you scare my wife by suddenly jumping out of the cupboard?
Waarom heb je mijn vrouw bang gemaakt door plotseling uit de kast te springen?
You're just trying to scare us.
Je probeert ons gewoon bang te maken.