Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "room" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kamer" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Room

[Kamer]
/rum/

noun

1. An area within a building enclosed by walls and floor and ceiling

 • "The rooms were very small but they had a nice view"
  synonym:
 • room

1. Een ruimte binnen een gebouw omsloten door muren en vloer en plafond

 • "De kamers waren erg klein maar ze hadden een mooi uitzicht"
  synoniem:
 • kamer

2. Space for movement

 • "Room to pass"
 • "Make way for"
 • "Hardly enough elbow room to turn around"
  synonym:
 • room
 • ,
 • way
 • ,
 • elbow room

2. Bewegingsruimte

 • "Kamer om te passeren"
 • "Maak plaats voor"
 • "Nauwelijks genoeg elleboogruimte om te draaien"
  synoniem:
 • kamer
 • ,
 • weg
 • ,
 • elleboog kamer

3. Opportunity for

 • "Room for improvement"
  synonym:
 • room

3. Kans voor

 • "Ruimte voor verbetering"
  synoniem:
 • kamer

4. The people who are present in a room

 • "The whole room was cheering"
  synonym:
 • room

4. De mensen die in een kamer aanwezig zijn

 • "De hele kamer juichte"
  synoniem:
 • kamer

verb

1. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

1. Leef en neem uw maaltijden in of in

 • "Ze kamers in een oud pension"
  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • kamer

Examples of using

Tom walked into the room.
Tom liep de kamer binnen.
There's nobody else in the room.
Er is niemand anders in de kamer.
The men's room is on the right, and the women's is on the left.
Het herentoilet bevindt zich aan de rechterkant en de dames aan de linkerkant.