Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "romance" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "romantiek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Romance

[Romantiek]
/roʊmæns/

noun

1. A relationship between two lovers

  synonym:
 • love affair
 • ,
 • romance

1. Een relatie tussen twee geliefden

  synoniem:
 • liefdesaffaire
 • ,
 • romantiek

2. An exciting and mysterious quality (as of a heroic time or adventure)

  synonym:
 • romanticism
 • ,
 • romance

2. Een opwindende en mysterieuze kwaliteit ( als een heroïsche tijd of avontuur )

  synoniem:
 • romantiek

3. The group of languages derived from latin

  synonym:
 • Romance
 • ,
 • Romance language
 • ,
 • Latinian language

3. De groep van talen afgeleid van het latijn

  synoniem:
 • Romantiek
 • ,
 • Romaanse taal
 • ,
 • Latinische taal

4. A story dealing with love

  synonym:
 • love story
 • ,
 • romance

4. Een verhaal over liefde

  synoniem:
 • liefdesverhaal
 • ,
 • romantiek

5. A novel dealing with idealized events remote from everyday life

  synonym:
 • romance

5. Een roman over geïdealiseerde gebeurtenissen die ver verwijderd zijn van het dagelijks leven

  synoniem:
 • romantiek

verb

1. Make amorous advances towards

 • "John is courting mary"
  synonym:
 • woo
 • ,
 • court
 • ,
 • romance
 • ,
 • solicit

1. Amoureuze vorderingen maken

 • "John maakt mary het hof"
  synoniem:
 • woo
 • ,
 • rechtbank
 • ,
 • romantiek
 • ,
 • vragen

2. Have a love affair with

  synonym:
 • romance

2. Een liefdesrelatie hebben

  synoniem:
 • romantiek

3. Talk or behave amorously, without serious intentions

 • "The guys always try to chat up the new secretaries"
 • "My husband never flirts with other women"
  synonym:
 • chat up
 • ,
 • flirt
 • ,
 • dally
 • ,
 • butterfly
 • ,
 • coquet
 • ,
 • coquette
 • ,
 • romance
 • ,
 • philander
 • ,
 • mash

3. Praat of gedraag je amoureus, zonder serieuze bedoelingen

 • "De jongens proberen altijd de nieuwe secretaresses te chatten"
 • "Mijn man flirt nooit met andere vrouwen"
  synoniem:
 • chatten
 • ,
 • flirt
 • ,
 • dally
 • ,
 • vlinder
 • ,
 • coquet
 • ,
 • coquette
 • ,
 • romantiek
 • ,
 • philander
 • ,
 • puree

4. Tell romantic or exaggerated lies

 • "This author romanced his trip to an exotic country"
  synonym:
 • romance

4. Vertel romantische of overdreven leugens

 • "Deze auteur romanceerde zijn reis naar een exotisch land"
  synoniem:
 • romantiek

adjective

1. Relating to languages derived from latin

 • "Romance languages"
  synonym:
 • Romance
 • ,
 • Latin

1. Met betrekking tot talen afgeleid van het latijn

 • "Romaanse talen"
  synoniem:
 • Romantiek
 • ,
 • Latijn

Examples of using

One of the subjects that run all through the movie is the subject of urban romance.
Een van de onderwerpen die door de hele film lopen, is het onderwerp van stedelijke romantiek.
This romance tells the story of a family from the Northeast of Brazil that moves to the Southeastern part of the country.
Deze romance vertelt het verhaal van een familie uit het noordoosten van Brazilië die naar het zuidoosten van het land verhuist.
I love romance novels.
Ik hou van romans.