Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reveal" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onthullen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Reveal

[Onthul]
/rɪvil/

verb

1. Make visible

 • "Summer brings out bright clothes"
 • "He brings out the best in her"
  synonym:
 • uncover
 • ,
 • bring out
 • ,
 • unveil
 • ,
 • reveal

1. Zichtbaar maken

 • "Summer brengt felle kleding tevoorschijn"
 • "Hij brengt het beste in haar naar boven"
  synoniem:
 • ontdekken
 • ,
 • naar buiten brengen
 • ,
 • onthullen

2. Make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

 • "The auction house would not disclose the price at which the van gogh had sold"
 • "The actress won't reveal how old she is"
 • "Bring out the truth"
 • "He broke the news to her"
 • "Unwrap the evidence in the murder case"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • disclose
 • ,
 • let on
 • ,
 • bring out
 • ,
 • reveal
 • ,
 • discover
 • ,
 • expose
 • ,
 • divulge
 • ,
 • break
 • ,
 • give away
 • ,
 • let out

2. Openbaar maken informatie die voorheen slechts bij een paar mensen bekend was of die geheim moest worden gehouden

 • "Het veilinghuis zou de prijs waartegen de van gogh had verkocht niet bekendmaken"
 • "De actrice zal niet onthullen hoe oud ze is"
 • "Breng de waarheid naar voren"
 • "Hij heeft haar het nieuws verteld"
 • "Verpak het bewijs in de moordzaak"
  synoniem:
 • uitpakken
 • ,
 • openbaar maken
 • ,
 • laten gaan
 • ,
 • naar buiten brengen
 • ,
 • onthullen
 • ,
 • ontdekken
 • ,
 • blootleggen
 • ,
 • breken
 • ,
 • weggeven

3. Disclose directly or through prophets

 • "God rarely reveal his plans for mankind"
  synonym:
 • reveal

3. Openbaar maken rechtstreeks of via profeten

 • "God onthult zelden zijn plannen voor de mensheid"
  synoniem:
 • onthullen

Examples of using

She was reluctant to reveal her secret.
Ze aarzelde om haar geheim te onthullen.
A polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
Een beleefde manier om kennis van een feit te onthullen zonder de bron van de informatie te vertellen, is door te zeggen 'een vogeltje heeft het me verteld".
I threatened to reveal his secret.
Ik dreigde zijn geheim te onthullen.