Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reproduce" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "reproduceren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Reproduce

[Reproduceren]
/riprədus/

verb

1. Make a copy or equivalent of

 • "Reproduce the painting"
  synonym:
 • reproduce

1. Een kopie of gelijkwaardig maken

 • "Reproduceer het schilderij"
  synoniem:
 • reproduceren

2. Have offspring or produce more individuals of a given animal or plant

 • "The bible tells people to procreate"
  synonym:
 • reproduce
 • ,
 • procreate
 • ,
 • multiply

2. Nakomelingen hebben of meer individuen van een bepaald dier of plant voortbrengen

 • "De bijbel zegt tegen mensen dat ze zich moeten voortplanten"
  synoniem:
 • reproduceren
 • ,
 • voortplanten
 • ,
 • vermenigvuldigen

3. Recreate a sound, image, idea, mood, atmosphere, etc.

 • "This dvd player reproduces the sound of the piano very well"
 • "He reproduced the feeling of sadness in the portrait"
  synonym:
 • reproduce

3. Creëer een geluid, beeld, idee, stemming, sfeer, etc.

 • "Deze dvd-speler reproduceert het geluid van de piano heel goed"
 • "Hij reproduceerde het gevoel van verdriet in het portret"
  synoniem:
 • reproduceren

4. Repeat after memorization

 • "For the exam, you must be able to regurgitate the information"
  synonym:
 • regurgitate
 • ,
 • reproduce

4. Herhaal na memorisatie

 • "Voor het examen moet je de informatie kunnen uitbarsten"
  synoniem:
 • braken
 • ,
 • reproduceren

Examples of using

Try to reproduce the music in your mind.
Probeer de muziek in je hoofd te reproduceren.
Try to reproduce the music in your mind.
Probeer de muziek in je hoofd te reproduceren.