Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remark" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "remark" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Remark

[Opmerking]
/rɪmɑrk/

noun

1. A statement that expresses a personal opinion or belief or adds information

 • "From time to time she contributed a personal comment on his account"
  synonym:
 • remark
 • ,
 • comment
 • ,
 • input

1. Een verklaring die een persoonlijke mening of overtuiging uitdrukt of informatie toevoegt

 • "Van tijd tot tijd heeft ze een persoonlijke opmerking over zijn account gemaakt"
  synoniem:
 • opmerking
 • ,
 • commentaar
 • ,
 • invoer

2. Explicit notice

 • "It passed without remark"
  synonym:
 • remark

2. Expliciete kennisgeving

 • "Het ging voorbij zonder opmerking"
  synoniem:
 • opmerking

verb

1. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

1. Vermelden

 • "Ze merkte op dat zijn presentatie te veel tijd in beslag nam"
 • "Ze merkten op dat het een fijne dag was om te gaan zeilen"
  synoniem:
 • notitie
 • ,
 • observeren
 • ,
 • vermelden
 • ,
 • opmerking

2. Make or write a comment on

 • "He commented the paper of his colleague"
  synonym:
 • comment
 • ,
 • notice
 • ,
 • remark
 • ,
 • point out

2. Maak of schrijf een opmerking op

 • "Hij reageerde op het papier van zijn collega"
  synoniem:
 • commentaar
 • ,
 • kennisgeving
 • ,
 • opmerking
 • ,
 • wijs erop

Examples of using

That was an unkind remark.
Dat was een onvriendelijke opmerking.
That's an interesting remark, but it's beside the point.
Dat is een interessante opmerking, maar het maakt niet uit.
He said it for the sake of a witty remark.
Hij zei het omwille van een geestige opmerking.