Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remain" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "blijven" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Remain

[Blijven]
/rɪmen/

verb

1. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

1. Blijf hetzelfde

 • In een bepaalde staat blijven
 • "De jurk bleef nat na herhaalde pogingen om hem te drogen"
 • "Gerust zijn"
 • "Blijf alleen"
 • "Hij bleef onaangedaan door haar tranen"
 • "Het slechte weer duurde nog een week"
  synoniem:
 • blijven
 • ,
 • rust

2. Continue in a place, position, or situation

 • "After graduation, she stayed on in cambridge as a student adviser"
 • "Stay with me, please"
 • "Despite student protests, he remained dean for another year"
 • "She continued as deputy mayor for another year"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stay on
 • ,
 • continue
 • ,
 • remain

2. Doorgaan op een plaats, positie of situatie

 • "Na haar afstuderen bleef ze in cambridge als studentadviseur"
 • "Blijf bij me, alsjeblieft"
 • "Ondanks studentenprotesten bleef hij nog een jaar decaan"
 • "Ze bleef nog een jaar loco-burgemeester"
  synoniem:
 • blijven
 • ,
 • blijf aan
 • ,
 • doorgaan

3. Be left

 • Of persons, questions, problems, results, evidence, etc.
 • "There remains the question of who pulled the trigger"
 • "Carter remains the only president in recent history under whose presidency the u.s. did not fight a war"
  synonym:
 • remain

3. Links

 • Van personen, vragen, problemen, resultaten, bewijs, etc.
 • "Er blijft de vraag wie de trekker overhaalde"
 • "Carter blijft de enige president in de recente geschiedenis onder wiens voorzitterschap de vs geen oorlog hebben gevoerd"
  synoniem:
 • blijven

4. Stay behind

 • "The smell stayed in the room"
 • "The hostility remained long after they made up"
  synonym:
 • persist
 • ,
 • remain
 • ,
 • stay

4. Blijf achter

 • "De geur bleef in de kamer"
 • "De vijandigheid bleef lang nadat ze verzonnen hadden"
  synoniem:
 • blijven bestaan
 • ,
 • blijven

Examples of using

These things always remain the same.
Deze dingen blijven altijd hetzelfde.
If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasure of illusion.
Als de meesten van ons onwetend blijven over onszelf, komt dat omdat zelfkennis pijnlijk is en we het plezier van illusie verkiezen.
The secret will remain a secret.
Het geheim blijft geheim.