Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reliever" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "reliever" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Reliever

[Reliever]
/rilivər/

noun

1. Someone who takes the place of another (as when things get dangerous or difficult)

 • "The star had a stand-in for dangerous scenes"
 • "We need extra employees for summer fill-ins"
  synonym:
 • stand-in
 • ,
 • substitute
 • ,
 • relief
 • ,
 • reliever
 • ,
 • backup
 • ,
 • backup man
 • ,
 • fill-in

1. Iemand die de plaats inneemt van een andere ( als wanneer dingen gevaarlijk of moeilijk worden )

 • "De ster had een stand-in voor gevaarlijke scènes"
 • "We hebben extra medewerkers nodig voor zomerinvullingen"
  synoniem:
 • stand-in
 • ,
 • vervangen
 • ,
 • verlichting
 • ,
 • reliever
 • ,
 • back-up
 • ,
 • back-up man
 • ,
 • invullen

2. A person who reduces the intensity (e.g., of fears) and calms and pacifies

 • "A reliever of anxiety"
 • "An allayer of fears"
  synonym:
 • reliever
 • ,
 • allayer
 • ,
 • comforter

2. Een persoon die de intensiteit ( vermindert, bijvoorbeeld van angsten ) en kalmeert en pacificeert

 • "Een verlosser van angst"
 • "Een allayer van angsten"
  synoniem:
 • reliever
 • ,
 • allayer
 • ,
 • dekbed

3. A pitcher who does not start the game

  synonym:
 • reliever
 • ,
 • relief pitcher
 • ,
 • fireman

3. Een werper die het spel niet start

  synoniem:
 • reliever
 • ,
 • reliëf werper
 • ,
 • brandweerman

Examples of using

Take the pain reliever only when you need it.
Neem de pijnstiller alleen als je hem nodig hebt.
Do you have a pain reliever?
Heb je een pijnstiller?
Do you have a pain reliever?
Heb je een pijnstiller?