Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "relaxation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ontspanning" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Relaxation

[Ontspanning]
/rilækseʃən/

noun

1. (physiology) the gradual lengthening of inactive muscle or muscle fibers

  synonym:
 • relaxation

1. ( fysiologie ) de geleidelijke verlenging van inactieve spieren of spiervezels

  synoniem:
 • ontspanning

2. (physics) the exponential return of a system to equilibrium after a disturbance

  synonym:
 • relaxation
 • ,
 • relaxation behavior

2. ( fysica ) de exponentiële terugkeer van een systeem naar evenwicht na een storing

  synoniem:
 • ontspanning
 • ,
 • ontspanningsgedrag

3. A feeling of refreshing tranquility and an absence of tension or worry

 • "The easiness we feel when sleeping"
  synonym:
 • easiness
 • ,
 • relaxation

3. Een gevoel van verfrissende rust en afwezigheid van spanning of zorgen

 • "De gemak die we voelen als we slapen"
  synoniem:
 • gemak
 • ,
 • ontspanning

4. An occurrence of control or strength weakening

 • "The relaxation of requirements"
 • "The loosening of his grip"
 • "The slackening of the wind"
  synonym:
 • relaxation
 • ,
 • loosening
 • ,
 • slackening

4. Een optreden van controle of verzwakking van de sterkte

 • "De versoepeling van eisen"
 • "Het losmaken van zijn grip"
 • "Het verslappen van de wind"
  synoniem:
 • ontspanning
 • ,
 • losmaken
 • ,
 • verslappen

5. Freedom from activity (work or strain or responsibility)

 • "Took his repose by the swimming pool"
  synonym:
 • rest
 • ,
 • ease
 • ,
 • repose
 • ,
 • relaxation

5. Vrijheid van activiteit ( werk of stam of verantwoordelijkheid )

 • "Nam zijn rust bij het zwembad"
  synoniem:
 • rust
 • ,
 • gemak
 • ,
 • ontspanning

6. A method of solving simultaneous equations by guessing a solution and then reducing the errors that result by successive approximations until all the errors are less than some specified amount

  synonym:
 • relaxation
 • ,
 • relaxation method

6. Een methode om gelijktijdige vergelijkingen op te lossen door een oplossing te raden en vervolgens de fouten te verminderen die resulteren door opeenvolgende benaderingen totdat alle fouten kleiner zijn dan een bepaald bedrag

  synoniem:
 • ontspanning
 • ,
 • ontspanningsmethode

7. The act of making less strict

  synonym:
 • liberalization
 • ,
 • liberalisation
 • ,
 • relaxation

7. Het minder streng maken

  synoniem:
 • liberalisering
 • ,
 • ontspanning

Examples of using

Credit relaxation is considered necessary to shore up business.
Kredietversoepeling wordt nodig geacht om de zaken te ondersteunen.