Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "related" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gerelateerd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Related

[Gerelateerd]
/rɪletɪd/

adjective

1. Being connected either logically or causally or by shared characteristics

 • "Painting and the related arts"
 • "School-related activities"
 • "Related to micelle formation is the...ability of detergent actives to congregate at oil-water interfaces"
  synonym:
 • related
 • ,
 • related to

1. Logisch of causaal verbonden zijn of door gedeelde kenmerken

 • "Schilderen en aanverwante kunsten"
 • "Schoolgerelateerde activiteiten"
 • "Gerelateerd aan micelvorming is de ... het vermogen van wasmiddelactieve stoffen om samen te komen op olie-waterinterfaces"
  synoniem:
 • gerelateerd
 • ,
 • gerelateerd aan

2. Connected by kinship, common origin, or marriage

  synonym:
 • related

2. Verbonden door verwantschap, gemeenschappelijke oorsprong of huwelijk

  synoniem:
 • gerelateerd

Examples of using

I didn't know you were related.
Ik wist niet dat je familie was.
I'm not related to Tom.
Ik ben geen familie van Tom.
The infrastructure of an application is directly related to its overall performance.
De infrastructuur van een applicatie is direct gerelateerd aan de algehele prestaties.