Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rein" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rein" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Rein

[Reinigen]
/ren/

noun

1. One of a pair of long straps (usually connected to the bit or the headpiece) used to control a horse

  synonym:
 • rein

1. Een van een paar lange riemen ( die gewoonlijk zijn verbonden met het bit of het hoofdstuk ) dat wordt gebruikt om een paard te besturen

  synoniem:
 • in toom houden

2. Any means of control

 • "He took up the reins of government"
  synonym:
 • rein

2. Elk controlemiddel

 • "Hij nam de teugels van de regering over"
  synoniem:
 • in toom houden

verb

1. Control and direct with or as if by reins

 • "Rein a horse"
  synonym:
 • harness
 • ,
 • rein in
 • ,
 • draw rein
 • ,
 • rein

1. Controle en direct met of alsof door teugels

 • "Regen een paard"
  synoniem:
 • harnas
 • ,
 • beteugelen
 • ,
 • trekken
 • ,
 • in toom houden

2. Stop or slow up one's horse or oneself by or as if by pulling the reins

 • "They reined in in front of the post office"
  synonym:
 • rein
 • ,
 • rein in

2. Stop of vertraag je paard of jezelf door of alsof je aan de teugels trekt

 • "Ze zaten voor het postkantoor"
  synoniem:
 • in toom houden
 • ,
 • beteugelen

3. Stop or check by or as if by a pull at the reins

 • "He reined in his horses in front of the post office"
  synonym:
 • rein
 • ,
 • rein in

3. Stop of check door of alsof door een pull aan de teugels

 • "Hij regende in zijn paarden voor het postkantoor"
  synoniem:
 • in toom houden
 • ,
 • beteugelen

4. Keep in check

 • "Rule one's temper"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • harness
 • ,
 • rein

4. Onder controle houden

 • "Regel je humeur"
  synoniem:
 • regel
 • ,
 • harnas
 • ,
 • in toom houden