Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rehabilitation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rehabilitatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Rehabilitation

[Rehabilitatie]
/rihəbɪləteʃən/

noun

1. The restoration of someone to a useful place in society

  synonym:
 • rehabilitation

1. Het herstel van iemand naar een nuttige plek in de samenleving

  synoniem:
 • revalidatie

2. The conversion of wasteland into land suitable for use of habitation or cultivation

  synonym:
 • reclamation
 • ,
 • renewal
 • ,
 • rehabilitation

2. De omschakeling van woestenij naar land dat geschikt is voor gebruik van bewoning of teelt

  synoniem:
 • terugwinning
 • ,
 • verlenging
 • ,
 • revalidatie

3. Vindication of a person's character and the re-establishment of that person's reputation

  synonym:
 • rehabilitation

3. Rechtvaardiging van iemands karakter en het herstel van de reputatie van die persoon

  synoniem:
 • revalidatie

4. The treatment of physical disabilities by massage and electrotherapy and exercises

  synonym:
 • rehabilitation

4. De behandeling van lichamelijke handicaps door massage en elektrotherapie en oefeningen

  synoniem:
 • revalidatie