Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "recent" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "recent" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Recent

[Recent]
/risənt/

noun

1. Approximately the last 10,000 years

  synonym:
 • Holocene
 • ,
 • Holocene epoch
 • ,
 • Recent
 • ,
 • Recent epoch

1. Ongeveer de afgelopen 10.000 jaar

  synoniem:
 • Holoceen
 • ,
 • Holoceen tijdperk
 • ,
 • Recent
 • ,
 • Recent tijdperk

adjective

1. New

 • "Recent graduates"
 • "A recent addition to the house"
 • "Recent buds on the apple trees"
  synonym:
 • recent

1. Nieuw

 • "Recent afgestudeerden"
 • "Een recente toevoeging aan het huis"
 • "Recente knoppen op de appelbomen"
  synoniem:
 • recent

2. Of the immediate past or just previous to the present time

 • "A late development"
 • "Their late quarrel"
 • "His recent trip to africa"
 • "In recent months"
 • "A recent issue of the journal"
  synonym:
 • late(a)
 • ,
 • recent

2. Van het directe verleden of net voor de huidige tijd

 • "Een late ontwikkeling"
 • "Hun late ruzie"
 • "Zijn recente reis naar afrika"
 • "In de afgelopen maanden"
 • "Een recent nummer van het tijdschrift"
  synoniem:
 • laat ( a )
 • ,
 • recent

Examples of using

Internal division within the Labor Party was one of the factors which led to its defeat at the recent election.
Interne verdeeldheid binnen de Labour-partij was een van de factoren die bij de recente verkiezingen tot een nederlaag hebben geleid.
A recent drop in house prices will help first home buyers to achieve their dream of owning their own home.
Een recente daling van de huizenprijzen zal kopers van eerste huizen helpen hun droom te verwezenlijken om hun eigen huis te bezitten.
Learning esperanto, as recent university researches prove, makes foreign language acquisition easier and quicker.
Esperanto leren, zoals recente universitaire onderzoeken bewijzen, maakt de verwerving van vreemde talen gemakkelijker en sneller.