Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ready" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ready" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Ready

[Klaar]
/rɛdi/

noun

1. Poised for action

 • "Their guns were at the ready"
  synonym:
 • ready

1. Klaar voor actie

 • "Hun wapens waren klaar"
  synoniem:
 • klaar

verb

1. Prepare for eating by applying heat

 • "Cook me dinner, please"
 • "Can you make me an omelette?"
 • "Fix breakfast for the guests, please"
  synonym:
 • cook
 • ,
 • fix
 • ,
 • ready
 • ,
 • make
 • ,
 • prepare

1. Bereid je voor op eten door warmte toe te passen

 • "Kook me alsjeblieft eten"
 • "Kun je een omelet voor me maken?"
 • "Maak het ontbijt voor de gasten klaar, alstublieft"
  synoniem:
 • koken
 • ,
 • repareren
 • ,
 • klaar
 • ,
 • maken
 • ,
 • voorbereiden

2. Make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

 • "Get the children ready for school!"
 • "Prepare for war"
 • "I was fixing to leave town after i paid the hotel bill"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • prepare
 • ,
 • set up
 • ,
 • ready
 • ,
 • gear up
 • ,
 • set

2. Klaar of geschikt maken of van tevoren uitrusten voor een bepaald doel of voor enig gebruik, evenement, enz

 • "Haal de kinderen klaar voor school!"
 • "Voorbereiden op oorlog"
 • "Ik stond op het punt de stad te verlaten nadat ik de hotelrekening had betaald"
  synoniem:
 • repareren
 • ,
 • voorbereiden
 • ,
 • opzetten
 • ,
 • klaar
 • ,
 • versnelling
 • ,
 • set

adjective

1. Completely prepared or in condition for immediate action or use or progress

 • "Get ready"
 • "She is ready to resign"
 • "The bridge is ready to collapse"
 • "I am ready to work"
 • "Ready for action"
 • "Ready for use"
 • "The soup will be ready in a minute"
 • "Ready to learn to read"
  synonym:
 • ready

1. Volledig voorbereid of in staat voor onmiddellijke actie of gebruik of vooruitgang

 • "Maak je klaar"
 • "Ze is klaar om af te treden"
 • "De brug is klaar om in te storten"
 • "Ik ben klaar om te werken"
 • "Klaar voor actie"
 • "Gereed voor gebruik"
 • "De soep is zo klaar"
 • "Klaar om te leren lezen"
  synoniem:
 • klaar

2. (of especially money) immediately available

 • "He seems to have ample ready money"
 • "A ready source of cash"
  synonym:
 • ready(a)

2. ( van bijzonder geld ) onmiddellijk beschikbaar

 • "Hij lijkt voldoende geld te hebben"
 • "Een kant-en-klare bron van contant geld"
  synoniem:
 • klaar ( a )

3. Mentally disposed

 • "He was ready to believe her"
  synonym:
 • ready

3. Mentaal

 • "Hij was bereid haar te geloven"
  synoniem:
 • klaar

4. Made suitable and available for immediate use

 • "Dinner is ready"
  synonym:
 • ready

4. Geschikt en beschikbaar gemaakt voor onmiddellijk gebruik

 • "Diner is klaar"
  synoniem:
 • klaar

5. Apprehending and responding with speed and sensitivity

 • "A quick mind"
 • "A ready wit"
  synonym:
 • quick
 • ,
 • ready

5. Begrijpen en reageren met snelheid en gevoeligheid

 • "Een snelle geest"
 • "Een klaar verstand"
  synoniem:
 • snel
 • ,
 • klaar

Examples of using

Get my horse ready at once!
Zet mijn paard meteen klaar!
I don't have much ready money.
Ik heb niet veel geld klaar.
I'll be ready to go in ten minutes.
Ik ben over tien minuten klaar om te gaan.