Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "react" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "reageren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

React

[Reageer]
/riækt/

verb

1. Show a response or a reaction to something

  synonym:
 • react
 • ,
 • respond

1. Een reactie of reactie op iets laten zien

  synoniem:
 • reageren

2. Act against or in opposition to

 • "She reacts negatively to everything i say"
  synonym:
 • react
 • ,
 • oppose

2. Optreden tegen of in oppositie tegen

 • "Ze reageert negatief op alles wat ik zeg"
  synoniem:
 • reageren
 • ,
 • tegenwerken

3. Undergo a chemical reaction

 • React with another substance under certain conditions
 • "The hydrogen and the oxygen react"
  synonym:
 • react

3. Onderga een chemische reactie

 • Onder bepaalde omstandigheden met een andere stof reageren
 • "De waterstof en de zuurstof reageren"
  synoniem:
 • reageren

Examples of using

We have to react faster.
We moeten sneller reageren.
I knew how you'd react.
Ik wist hoe je zou reageren.
How did Tom react?
Hoe reageerde Tom?