Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rap" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Rap

[Rap]
/ræp/

noun

1. A reproach for some lapse or misdeed

 • "He took the blame for it"
 • "It was a bum rap"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • rap

1. Een verwijt voor een of andere fout

 • "Hij nam de schuld ervoor op zich"
 • "Het was een zwerverrap"
  synoniem:
 • blame
 • ,
 • rap

2. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

2. Een zachte klap

  synoniem:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

3. The sound made by a gentle blow

  synonym:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

3. Het geluid dat door een zachte slag wordt gemaakt

  synoniem:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

4. Voluble conversation

  synonym:
 • rap

4. Voluble-gesprek

  synoniem:
 • rap

5. Genre of african-american music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment

 • Several forms of rap have emerged
  synonym:
 • rap
 • ,
 • rap music
 • ,
 • hip-hop

5. Genre van afro-amerikaanse muziek uit de jaren 1980 en 1990 waarin rijmende teksten worden gezongen onder muzikale begeleiding

 • Er zijn verschillende vormen van rap ontstaan
  synoniem:
 • rap
 • ,
 • rapmuziek
 • ,
 • hiphop

6. The act of hitting vigorously

 • "He gave the table a whack"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • belt
 • ,
 • rap
 • ,
 • whack
 • ,
 • whang

6. De daad van krachtig slaan

 • "Hij gaf de tafel een klap"
  synoniem:
 • knock
 • ,
 • riem
 • ,
 • rap
 • ,
 • whack
 • ,
 • whang

verb

1. Strike sharply

 • "Rap him on the knuckles"
  synonym:
 • rap
 • ,
 • knap

1. Scherp slaan

 • "Rap hem op de knokkels"
  synoniem:
 • rap
 • ,
 • knap

2. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

2. Maak lichte, herhaalde tikken op een oppervlak

 • "Hij tikte ongeduldig met zijn vingers op tafel"
  synoniem:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

3. Perform rap music

  synonym:
 • rap

3. Rapmuziek uitvoeren

  synoniem:
 • rap

4. Talk volubly

  synonym:
 • rap

4. Praat volubly

  synoniem:
 • rap

Examples of using

Many rap songs are degrading to women.
Veel rapnummers zijn vernederend voor vrouwen.
Do you like rap?
Hou je van rap?
Do you like rap?
Hou je van rap?