Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "racket" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "racket" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Racket

[Racket]
/rækɪt/

noun

1. A loud and disturbing noise

  synonym:
 • racket

1. Een hard en verontrustend geluid

  synoniem:
 • racket

2. An illegal enterprise (such as extortion or fraud or drug peddling or prostitution) carried on for profit

  synonym:
 • racket
 • ,
 • fraudulent scheme
 • ,
 • illegitimate enterprise

2. Een illegale onderneming ( zoals afpersing of fraude of drugshandel of prostitutie ) die met winstoogmerk wordt voortgezet

  synoniem:
 • racket
 • ,
 • frauduleuze regeling
 • ,
 • onwettige onderneming

3. The auditory experience of sound that lacks musical quality

 • Sound that is a disagreeable auditory experience
 • "Modern music is just noise to me"
  synonym:
 • noise
 • ,
 • dissonance
 • ,
 • racket

3. De auditieve klankervaring die geen muzikale kwaliteit heeft

 • Geluid dat een onaangename auditieve ervaring is
 • "Moderne muziek is voor mij gewoon lawaai"
  synoniem:
 • geluid
 • ,
 • dissonantie
 • ,
 • racket

4. A sports implement (usually consisting of a handle and an oval frame with a tightly interlaced network of strings) used to strike a ball (or shuttlecock) in various games

  synonym:
 • racket
 • ,
 • racquet

4. Een sportuitvoering ( die gewoonlijk bestaat uit een handgreep en een ovaal frame met een strak geïnterlinieerd netwerk van snaren ) dat wordt gebruikt om een bal ( of shuttle ) te slaan in verschillende spellen

  synoniem:
 • racket

verb

1. Celebrate noisily, often indulging in drinking

 • Engage in uproarious festivities
 • "The members of the wedding party made merry all night"
 • "Let's whoop it up--the boss is gone!"
  synonym:
 • revel
 • ,
 • racket
 • ,
 • make whoopie
 • ,
 • make merry
 • ,
 • make happy
 • ,
 • whoop it up
 • ,
 • jollify
 • ,
 • wassail

1. Speel luidruchtig, vaak genietend van drinken

 • Deelnemen aan ontwortelde festiviteiten
 • "De leden van het huwelijksfeest maakten de hele nacht vrolijk"
 • "Laten we het opscheppen - de baas is weg!"
  synoniem:
 • genieten
 • ,
 • racket
 • ,
 • maak whoopie
 • ,
 • vrolijk maken
 • ,
 • gelukkig maken
 • ,
 • pak het op
 • ,
 • jollify
 • ,
 • wassail

2. Make loud and annoying noises

  synonym:
 • racket

2. Maak luide en vervelende geluiden

  synoniem:
 • racket

3. Hit (a ball) with a racket

  synonym:
 • racket

3. Raak ( een bal ) met een racket

  synoniem:
 • racket

Examples of using

Bring your racket and we'll play some tennis.
Breng je racket mee en we gaan tennissen.
I invested all my money and then found out their business was a racket.
Ik heb al mijn geld geïnvesteerd en kwam er vervolgens achter dat hun bedrijf een racket was.
There was such a racket at my house last night, I couldn't sleep.
Er was gisteravond zo'n kabaal bij mij thuis dat ik niet kon slapen.