Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quest" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vraag" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Quest

[Quest]
/kwɛst/

noun

1. A search for an alternative that meets cognitive criteria

 • "The pursuit of love"
 • "Life is more than the pursuance of fame"
 • "A quest for wealth"
  synonym:
 • pursuit
 • ,
 • pursuance
 • ,
 • quest

1. Een zoektocht naar een alternatief dat voldoet aan cognitieve criteria

 • "Het streven naar liefde"
 • "Het leven is meer dan het nastreven van roem"
 • "Een zoektocht naar rijkdom"
  synoniem:
 • achtervolging
 • ,
 • zoektocht

2. The act of searching for something

 • "A quest for diamonds"
  synonym:
 • quest
 • ,
 • seeking

2. Het zoeken naar iets

 • "Een zoektocht naar diamanten"
  synoniem:
 • zoektocht
 • ,
 • zoeken

verb

1. Make a search (for)

 • "Things that die with their eyes open and questing"
 • "The animal came questing through the forest"
  synonym:
 • quest

1. Zoek ( naar )

 • "Dingen die sterven met hun ogen open en op zoek"
 • "Het dier kwam op zoek door het bos"
  synoniem:
 • zoektocht

2. Search the trail of (game)

 • "The dog went off and quested"
  synonym:
 • quest

2. Zoek het spoor van ( spel )

 • "De hond ging weg en zocht"
  synoniem:
 • zoektocht

3. Bark with prolonged noises, of dogs

  synonym:
 • bay
 • ,
 • quest

3. Schors met langdurige geluiden van honden

  synoniem:
 • baai
 • ,
 • zoektocht

4. Seek alms, as for religious purposes

  synonym:
 • quest

4. Zoek aalmoezen, zoals voor religieuze doeleinden

  synoniem:
 • zoektocht

5. Express the need or desire for

 • Ask for
 • "She requested an extra bed in her room"
 • "She called for room service"
  synonym:
 • request
 • ,
 • bespeak
 • ,
 • call for
 • ,
 • quest

5. De behoefte of het verlangen uitdrukken

 • Vragen
 • "Ze heeft in haar kamer een extra bed aangevraagd"
 • "Ze riep op tot roomservice"
  synoniem:
 • verzoek
 • ,
 • op een rij
 • ,
 • oproep voor
 • ,
 • zoektocht

Examples of using

Would you look at that! After a long and exhausting quest I finally managed to find the mythical Scroll of Swordsmanship.
Zou je daar naar willen kijken! Na een lange en vermoeiende zoektocht slaagde ik er eindelijk in de mythische Scroll of Swordsmanship te vinden.