Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prompt" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "prompt" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Prompt

[Snel]
/prɑmpt/

noun

1. A cue given to a performer (usually the beginning of the next line to be spoken)

 • "The audience could hear his prompting"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • prompting

1. Een keu gegeven aan een artiest ( meestal het begin van de volgende regel die moet worden gesproken )

 • "Het publiek kon zijn ingevingen horen"
  synoniem:
 • prompt
 • ,
 • vragen

2. (computer science) a symbol that appears on the computer screen to indicate that the computer is ready to receive a command

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • command prompt

2. ( informatica ) een symbool dat op het computerscherm verschijnt om aan te geven dat de computer klaar is om een commando te ontvangen

  synoniem:
 • prompt
 • ,
 • opdrachtprompt

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Een stimulans geven voor actie

 • "Dit bracht me ertoe mijn carrière op te offeren"
  synoniem:
 • motiveren
 • ,
 • activeren
 • ,
 • voortstuwen
 • ,
 • verplaatsen
 • ,
 • prompt
 • ,
 • aanzetten

2. Serve as the inciting cause of

 • "She prompted me to call my relatives"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • inspire
 • ,
 • instigate

2. Dienen als de opruiende oorzaak van

 • "Ze heeft me ertoe aangezet mijn familieleden te bellen"
  synoniem:
 • prompt
 • ,
 • inspireren
 • ,
 • aanzetten

3. Assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • remind
 • ,
 • cue

3. Assisteren ( iemand die ) handelt of reciteert door de volgende woorden te suggereren van iets dat vergeten of onvolmaakt geleerd is

  synoniem:
 • prompt
 • ,
 • herinneren
 • ,
 • keu

adjective

1. According to schedule or without delay

 • On time
 • "The train is prompt"
  synonym:
 • prompt

1. Volgens schema of zonder vertraging

 • Op tijd
 • "De trein is snel"
  synoniem:
 • prompt

2. Ready and willing or quick to act

 • "She is always prompt to help her friends"
  synonym:
 • prompt

2. Bereid en bereid of snel te handelen

 • "Ze is altijd snel om haar vrienden te helpen"
  synoniem:
 • prompt

3. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

3. Uitgevoerd met weinig of geen vertraging

 • "Een onmiddellijk antwoord op mijn brief"
 • "Een snel antwoord"
 • "Reageerde snel"
 • "Een regelrechte ontkenning"
  synoniem:
 • onmiddellijk
 • ,
 • prompt
 • ,
 • snel
 • ,
 • meteen

Examples of using

He wrote a prompt answer to my letter.
Hij schreef een snel antwoord op mijn brief.
He wrote a prompt answer to my letter.
Hij schreef een snel antwoord op mijn brief.
He wrote a prompt answer to my letter.
Hij schreef een snel antwoord op mijn brief.