Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pride" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "trots" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Pride

[Trots]
/praɪd/

noun

1. A feeling of self-respect and personal worth

  synonym:
 • pride
 • ,
 • pridefulness

1. Een gevoel van zelfrespect en persoonlijke waarde

  synoniem:
 • trots

2. Satisfaction with your (or another's) achievements

 • "He takes pride in his son's success"
  synonym:
 • pride

2. Tevredenheid met uw ( of andermans ) prestaties

 • "Hij is trots op het succes van zijn zoon"
  synoniem:
 • trots

3. The trait of being spurred on by a dislike of falling below your standards

  synonym:
 • pride

3. De eigenschap om aangespoord te worden door een afkeer van onder uw normen te vallen

  synoniem:
 • trots

4. A group of lions

  synonym:
 • pride

4. Een groep leeuwen

  synoniem:
 • trots

5. Unreasonable and inordinate self-esteem (personified as one of the deadly sins)

  synonym:
 • pride
 • ,
 • superbia

5. Onredelijk en buitensporig zelfrespect ( gepersonifieerd als een van de hoofdzonden )

  synoniem:
 • trots
 • ,
 • superbia

verb

1. Be proud of

 • "He prides himself on making it into law school"
  synonym:
 • pride
 • ,
 • plume
 • ,
 • congratulate

1. Trots op zijn

 • "Hij is er trots op dat hij er rechten van heeft gemaakt"
  synoniem:
 • trots
 • ,
 • pluim
 • ,
 • feliciteren

Examples of using

Tom's pride won't let him admit he's wrong.
Toms trots laat hem niet toegeven dat hij ongelijk heeft.
The new park is the pride of our city.
Het nieuwe park is de trots van onze stad.
The pride of New York is its museums.
De trots van New York zijn de musea.