Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prevail" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "voorspelling" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Prevail

[Voorspeld]
/prɪvel/

verb

1. Be larger in number, quantity, power, status or importance

 • "Money reigns supreme here"
 • "Hispanics predominate in this neighborhood"
  synonym:
 • predominate
 • ,
 • dominate
 • ,
 • rule
 • ,
 • reign
 • ,
 • prevail

1. Groter zijn in aantal, hoeveelheid, vermogen, status of belang

 • "Geld regeert hier oppermachtig"
 • "Hispanics overheersen in deze buurt"
  synoniem:
 • overheersen
 • ,
 • domineren
 • ,
 • regel
 • ,
 • regeren
 • ,
 • zegevieren

2. Be valid, applicable, or true

 • "This theory still holds"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • hold
 • ,
 • obtain

2. Geldig, toepasselijk of waar zijn

 • "Deze theorie geldt nog steeds"
  synoniem:
 • zegevieren
 • ,
 • vasthouden
 • ,
 • verkrijgen

3. Continue to exist

 • "These stories die hard"
 • "The legend of elvis endures"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • persist
 • ,
 • die hard
 • ,
 • run
 • ,
 • endure

3. Blijven bestaan

 • "Deze verhalen sterven hard"
 • "De legende van elvis blijft bestaan"
  synoniem:
 • zegevieren
 • ,
 • blijven bestaan
 • ,
 • sterf hard
 • ,
 • rennen
 • ,
 • verdragen

4. Prove superior

 • "The champion prevailed, though it was a hard fight"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • triumph

4. Superieur bewijzen

 • "De kampioen had de overhand, hoewel het een hard gevecht was"
  synoniem:
 • zegevieren

5. Use persuasion successfully

 • "He prevailed upon her to visit his parents"
  synonym:
 • prevail

5. Gebruik overtuiging met succes

 • "Hij had de overhand om zijn ouders te bezoeken"
  synoniem:
 • zegevieren

Examples of using

Justice will prevail.
Rechtvaardigheid zal zegevieren.
Justice will prevail in the end.
Uiteindelijk zal gerechtigheid de overhand krijgen.