Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "premier" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "premier" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Premier

[Premier]
/prɛmɪr/

noun

1. The person who holds the position of head of the government in the united kingdom

  synonym:
 • Prime Minister
 • ,
 • PM
 • ,
 • premier

1. De persoon die de functie van hoofd van de regering in het verenigd koninkrijk bekleedt

  synoniem:
 • Premier
 • ,
 • PM

2. The person who is head of state (in several countries)

  synonym:
 • chancellor
 • ,
 • premier
 • ,
 • prime minister

2. De persoon die staatshoofd is ( in verschillende landen )

  synoniem:
 • kanselier
 • ,
 • premier

verb

1. Be performed for the first time

 • "We premiered the opera of the young composer and it was a critical success"
  synonym:
 • premier
 • ,
 • premiere

1. Worden voor het eerst uitgevoerd

 • "We brachten de opera van de jonge componist in première en het was een cruciaal succes"
  synoniem:
 • premier
 • ,
 • première

2. Perform a work for the first time

  synonym:
 • premier
 • ,
 • premiere

2. Voor het eerst een werk uitvoeren

  synoniem:
 • premier
 • ,
 • première

adjective

1. First in rank or degree

 • "An architect of premier rank"
 • "The prime minister"
  synonym:
 • premier(a)
 • ,
 • prime(a)

1. Eerst in rang of graad

 • "Een architect van de hoogste rang"
 • "De premier"
  synoniem:
 • premier ( a )
 • ,
 • priem ( a )

2. Preceding all others in time

 • "The premiere showing"
  synonym:
 • premier
 • ,
 • premiere

2. Voorafgegaan aan alle anderen in de tijd

 • "De première show"
  synoniem:
 • premier
 • ,
 • première

Examples of using

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.
De krant van vandaag meldt dat de premier het idee heeft opgegeven om Amerika te bezoeken.