Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "precede" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "precede" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Precede

[Voorafgaan]
/prɪsid/

verb

1. Be earlier in time

 • Go back further
 • "Stone tools precede bronze tools"
  synonym:
 • predate
 • ,
 • precede
 • ,
 • forego
 • ,
 • forgo
 • ,
 • antecede
 • ,
 • antedate

1. Eerder op tijd zijn

 • Ga verder terug
 • "Steengereedschap gaat vooraf aan bronzen gereedschappen"
  synoniem:
 • predate
 • ,
 • voorafgaan
 • ,
 • afzien
 • ,
 • antecede
 • ,
 • antedate

2. Come before

 • "Most english adjectives precede the noun they modify"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • predate

2. Kom eerder

 • "De meeste engelse bijvoeglijke naamwoorden gaan vooraf aan het zelfstandig naamwoord dat ze wijzigen"
  synoniem:
 • voorafgaan
 • ,
 • predate

3. Be the predecessor of

 • "Bill preceded john in the long line of susan's husbands"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • come before

3. De voorganger zijn

 • "Bill ging john voor in de lange rij van susan's echtgenoten"
  synoniem:
 • voorafgaan
 • ,
 • kom eerder

4. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

4. Ga vooruit ( van anderen ) in tijd of ruimte

  synoniem:
 • voorafgaan
 • ,
 • leiden

5. Furnish with a preface or introduction

 • "She always precedes her lectures with a joke"
 • "He prefaced his lecture with a critical remark about the institution"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • preface
 • ,
 • premise
 • ,
 • introduce

5. Voorzien van een voorwoord of inleiding

 • "Ze gaat haar lezingen altijd vooraf met een grap"
 • "Hij gaf zijn lezing een voorbode van een kritische opmerking over de instelling"
  synoniem:
 • voorafgaan
 • ,
 • voorwoord
 • ,
 • premisse
 • ,
 • introduceren

Examples of using

In Asia men usually precede women when walking.
In Azië gaan mannen vrouwen meestal voor tijdens het lopen.