Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "precarious" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kostbaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Precarious

[Onvoorzichtig]
/prikɛriəs/

adjective

1. Affording no ease or reassurance

 • "A precarious truce"
  synonym:
 • precarious
 • ,
 • unstable

1. Geen gemak of geruststelling bieden

 • "Een precair bestand"
  synoniem:
 • onzeker
 • ,
 • onstabiel

2. Fraught with danger

 • "Dangerous waters"
 • "A parlous journey on stormy seas"
 • "A perilous voyage across the atlantic in a small boat"
 • "The precarious life of an undersea diver"
 • "Dangerous surgery followed by a touch-and-go recovery"
  synonym:
 • parlous
 • ,
 • perilous
 • ,
 • precarious
 • ,
 • touch-and-go

2. Beladen met gevaar

 • "Gevaarlijke wateren"
 • "Een slechte reis op stormachtige zeeën"
 • "Een gevaarlijke reis over de atlantische oceaan in een kleine boot"
 • "Het onzekere leven van een onderzeese duiker"
 • "Gevaarlijke operatie gevolgd door een touch-and-go-herstel"
  synoniem:
 • parlous
 • ,
 • gevaarlijk
 • ,
 • onzeker
 • ,
 • aanraken

3. Not secure

 • Beset with difficulties
 • "A shaky marriage"
  synonym:
 • precarious
 • ,
 • shaky

3. Niet veilig

 • Geconfronteerd met moeilijkheden
 • "Een wankel huwelijk"
  synoniem:
 • onzeker
 • ,
 • wankel