Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "postulate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "postulaat" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Postulate

[Postulaat]
/pɑsʧəlet/

noun

1. (logic) a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoning

  synonym:
 • postulate
 • ,
 • posit

1. ( logica ) een voorstel dat als waar wordt geaccepteerd om een basis te bieden voor logische redenering

  synoniem:
 • postulaat
 • ,
 • posit

verb

1. Maintain or assert

 • "He contended that communism had no future"
  synonym:
 • contend
 • ,
 • postulate

1. Onderhouden of beweren

 • "Hij beweerde dat het communisme geen toekomst had"
  synoniem:
 • strijden
 • ,
 • postulaat

2. Take as a given

 • Assume as a postulate or axiom
 • "He posited three basic laws of nature"
  synonym:
 • postulate
 • ,
 • posit

2. Neem als een gegeven

 • Aannemen als postulaat of axioma
 • "Hij stelde drie basiswetten van de natuur voor"
  synoniem:
 • postulaat
 • ,
 • posit

3. Require as useful, just, or proper

 • "It takes nerve to do what she did"
 • "Success usually requires hard work"
 • "This job asks a lot of patience and skill"
 • "This position demands a lot of personal sacrifice"
 • "This dinner calls for a spectacular dessert"
 • "This intervention does not postulate a patient's consent"
  synonym:
 • necessitate
 • ,
 • ask
 • ,
 • postulate
 • ,
 • need
 • ,
 • require
 • ,
 • take
 • ,
 • involve
 • ,
 • call for
 • ,
 • demand

3. Vereisen als nuttig, rechtvaardig of correct

 • "Er is lef voor nodig om te doen wat ze deed"
 • "Succes vereist meestal hard werken"
 • "Deze baan vraagt veel geduld en vaardigheid"
 • "Deze functie vereist veel persoonlijke opoffering"
 • "Dit diner vraagt om een spectaculair dessert"
 • "Deze interventie postuleert de toestemming van een patiënt niet"
  synoniem:
 • noodzakelijk maken
 • ,
 • vragen
 • ,
 • postulaat
 • ,
 • nodig hebben
 • ,
 • vereisen
 • ,
 • nemen
 • ,
 • betrekken
 • ,
 • oproep voor
 • ,
 • vraag

Examples of using

Such work postulate a lot of patience.
Zulk werk postuleert veel geduld.