Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pop" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "pop" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Pop

[Pop]
/pɑp/

noun

1. An informal term for a father

 • Probably derived from baby talk
  synonym:
 • dad
 • ,
 • dada
 • ,
 • daddy
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

1. Een informele termijn voor een vader

 • Waarschijnlijk afgeleid van babypraat
  synoniem:
 • vader
 • ,
 • dada
 • ,
 • papa
 • ,
 • pa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

2. A sweet drink containing carbonated water and flavoring

 • "In new england they call sodas tonics"
  synonym:
 • pop
 • ,
 • soda
 • ,
 • soda pop
 • ,
 • soda water
 • ,
 • tonic

2. Een zoete drank met koolzuurhoudend water en smaakstoffen

 • "In new england noemen ze sodas tonics"
  synoniem:
 • pop
 • ,
 • frisdrank
 • ,
 • sodawater
 • ,
 • tonic

3. A sharp explosive sound as from a gunshot or drawing a cork

  synonym:
 • pop
 • ,
 • popping

3. Een scherp explosief geluid vanaf een schot of het tekenen van een kurk

  synoniem:
 • pop
 • ,
 • knallen

4. Music of general appeal to teenagers

 • A bland watered-down version of rock'n'roll with more rhythm and harmony and an emphasis on romantic love
  synonym:
 • pop music
 • ,
 • pop

4. Muziek van algemeen beroep op tieners

 • Een saaie afgezwakte versie van rock'n'roll met meer ritme en harmonie en de nadruk op romantische liefde
  synoniem:
 • pop muziek
 • ,
 • pop

verb

1. Bulge outward

 • "His eyes popped"
  synonym:
 • start
 • ,
 • protrude
 • ,
 • pop
 • ,
 • pop out
 • ,
 • bulge
 • ,
 • bulge out
 • ,
 • bug out
 • ,
 • come out

1. Uitstulping naar buiten

 • "Zijn ogen knalden"
  synoniem:
 • beginnen
 • ,
 • protude
 • ,
 • pop
 • ,
 • pop uit
 • ,
 • uitstulping
 • ,
 • uitpuilen
 • ,
 • bug uit
 • ,
 • kom naar buiten

2. Hit a pop-fly

 • "He popped out to shortstop"
  synonym:
 • pop

2. Raak een pop-fly

 • "Hij kwam naar de shortstop"
  synoniem:
 • pop

3. Make a sharp explosive noise

 • "The cork of the champagne bottle popped"
  synonym:
 • pop

3. Maak een scherp explosief geluid

 • "De kurk van de champagnefles knalde"
  synoniem:
 • pop

4. Fire a weapon with a loud explosive noise

 • "The soldiers were popping"
  synonym:
 • pop

4. Vuur een wapen af met een hard explosief geluid

 • "De soldaten kwamen tevoorschijn"
  synoniem:
 • pop

5. Cause to make a sharp explosive sound

 • "He popped the champagne bottle"
  synonym:
 • pop

5. Oorzaak van een scherp explosief geluid

 • "Hij heeft de champagnefles gepopt"
  synoniem:
 • pop

6. Appear suddenly or unexpectedly

 • "The farm popped into view as we turned the corner"
 • "He suddenly popped up out of nowhere"
  synonym:
 • crop up
 • ,
 • pop up
 • ,
 • pop

6. Verschijnen plotseling of onverwacht

 • "De boerderij kwam in zicht toen we de hoek omgingen"
 • "Hij dook plotseling uit het niets op"
  synoniem:
 • opduiken
 • ,
 • pop

7. Put or thrust suddenly and forcefully

 • "Pop the pizza into the microwave oven"
 • "He popped the petit-four into his mouth"
  synonym:
 • pop

7. Plotseling en krachtig neerzetten of stoten

 • "Doe de pizza in de magnetron"
 • "Hij stak de petit-four in zijn mond"
  synoniem:
 • pop

8. Release suddenly

 • "Pop the clutch"
  synonym:
 • pop

8. Plotseling vrijgeven

 • "Plop de koppeling"
  synoniem:
 • pop

9. Hit or strike

 • "He popped me on the head"
  synonym:
 • pop

9. Slaan of slaan

 • "Hij heeft me op mijn hoofd gezet"
  synoniem:
 • pop

10. Drink down entirely

 • "He downed three martinis before dinner"
 • "She killed a bottle of brandy that night"
 • "They popped a few beer after work"
  synonym:
 • toss off
 • ,
 • pop
 • ,
 • bolt down
 • ,
 • belt down
 • ,
 • pour down
 • ,
 • down
 • ,
 • drink down
 • ,
 • kill

10. Drink helemaal

 • "Hij heeft voor het avondeten drie martini's neergehaald"
 • "Ze heeft die avond een fles cognac vermoord"
 • "Ze hebben na het werk een paar biertjes gepoft"
  synoniem:
 • weggooien
 • ,
 • pop
 • ,
 • schiet naar beneden
 • ,
 • gordel omlaag
 • ,
 • giet naar beneden
 • ,
 • beneden
 • ,
 • drink op
 • ,
 • doden

11. Take drugs, especially orally

 • "The man charged with murder popped a valium to calm his nerves"
  synonym:
 • pop

11. Drugs gebruiken, vooral oraal

 • "De man die beschuldigd werd van moord, kreeg een valium om zijn zenuwen te kalmeren"
  synoniem:
 • pop

12. Cause to burst with a loud, explosive sound

 • "The child popped the balloon"
  synonym:
 • pop

12. Oorzaak barst van een luid, explosief geluid

 • "Het kind heeft de ballon gepoft"
  synoniem:
 • pop

13. Burst open with a sharp, explosive sound

 • "The balloon popped"
 • "This popcorn pops quickly in the microwave oven"
  synonym:
 • pop

13. Opengebarsten met een scherp, explosief geluid

 • "De ballon knalde"
 • "Deze popcorn springt snel in de magnetron"
  synoniem:
 • pop

adjective

1. (of music or art) new and of general appeal (especially among young people)

  synonym:
 • popular
 • ,
 • pop

1. ( van muziek of kunst ) nieuw en van algemene aantrekkingskracht ( vooral onder jongeren )

  synoniem:
 • populair
 • ,
 • pop

adverb

1. Like a pop or with a pop

 • "Everything went pop"
  synonym:
 • pop

1. Als een pop of met een pop

 • "Alles ging knallen"
  synoniem:
 • pop

Examples of using

She likes Russian pop.
Ze houdt van Russische pop.
My favorite music is pop music.
Mijn favoriete muziek is popmuziek.
Former pop stars are just plain old women by the time they're 100.
Voormalige popsterren zijn gewoon oude vrouwen tegen de tijd dat ze 100 zijn.