Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poisonous" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "giftig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Poisonous

[Giftig]
/pɔɪzənəs/

adjective

1. Having the qualities or effects of a poison

  synonym:
 • poisonous
 • ,
 • toxicant

1. Met de eigenschappen of effecten van een gif

  synoniem:
 • giftig

2. Not safe to eat

  synonym:
 • poisonous

2. Niet veilig om te eten

  synoniem:
 • giftig

3. Marked by deep ill will

 • Deliberately harmful
 • "Poisonous hate"
 • "Venomous criticism"
 • "Vicious gossip"
  synonym:
 • poisonous
 • ,
 • venomous
 • ,
 • vicious

3. Gekenmerkt door diepe kwade wil

 • Opzettelijk schadelijk
 • "Giftige haat"
 • "Giftige kritiek"
 • "Vicieuze roddels"
  synoniem:
 • giftig
 • ,
 • gemeen

Examples of using

Hold your breath! It's poisonous gas.
Adem in! Het is giftig gas.
Tom isn't afraid of snakes, even poisonous ones.
Tom is niet bang voor slangen, zelfs niet voor giftige.
Some snakes are poisonous.
Sommige slangen zijn giftig.