Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poison" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gif" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Poison

[Vergiftiging]
/pɔɪzən/

noun

1. Any substance that causes injury or illness or death of a living organism

  synonym:
 • poison
 • ,
 • toxicant
 • ,
 • poisonous substance

1. Elke stof die letsel of ziekte of dood van een levend organisme veroorzaakt

  synoniem:
 • vergif
 • ,
 • giftig
 • ,
 • giftige stof

2. Anything that harms or destroys

 • "The poison of fascism"
  synonym:
 • poison

2. Alles dat schadelijk of vernietigd is

 • "Het gif van het fascisme"
  synoniem:
 • vergif

verb

1. Spoil as if by poison

 • "Poison someone's mind"
 • "Poison the atmosphere in the office"
  synonym:
 • poison

1. Bederven als door gif

 • "Vergif iemands geest"
 • "Vergiftig de sfeer op kantoor"
  synoniem:
 • vergif

2. Kill with poison

 • "She poisoned her husband"
  synonym:
 • poison

2. Doden met gif

 • "Ze heeft haar man vergiftigd"
  synoniem:
 • vergif

3. Add poison to

 • "Her husband poisoned her drink in order to kill her"
  synonym:
 • poison
 • ,
 • envenom

3. Vergif toevoegen

 • "Haar man heeft haar drankje vergiftigd om haar te vermoorden"
  synoniem:
 • vergif
 • ,
 • envenom

4. Kill by its poison

 • "This mushrooms can poison"
  synonym:
 • poison

4. Doden door zijn gif

 • "Deze paddenstoelen kunnen vergiftigen"
  synoniem:
 • vergif

5. Administer poison to

 • "She poisoned her husband but he did not die"
  synonym:
 • poison

5. Vergif toedienen

 • "Ze heeft haar man vergiftigd, maar hij stierf niet"
  synoniem:
 • vergif

Examples of using

They used poison gas.
Ze gebruikten gifgas.
Oh, gods, my gods, poison, bring me poison!...
Oh, goden, mijn goden, gif, breng me vergif!...
Tom accidentally ate some rat poison.
Tom at per ongeluk wat rattengif.