Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "petty" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "klein" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Petty

[Klein]
/pɛti/

noun

1. Larceny of property having a value less than some amount (the amount varies by locale)

  synonym:
 • petit larceny
 • ,
 • petty larceny
 • ,
 • petty

1. Diefstal van onroerend goed met een waarde kleiner dan een bepaald bedrag ( het bedrag varieert per landinstelling )

  synoniem:
 • petit larceny
 • ,
 • kleine diefstal
 • ,
 • klein

adjective

1. Inferior in rank or status

 • "The junior faculty"
 • "A lowly corporal"
 • "Petty officialdom"
 • "A subordinate functionary"
  synonym:
 • junior-grade
 • ,
 • lower-ranking
 • ,
 • lowly
 • ,
 • petty(a)
 • ,
 • secondary
 • ,
 • subaltern

1. Inferieur in rang of status

 • "De junior faculteit"
 • "Een nederige korporaal"
 • "Klein officieel"
 • "Een ondergeschikte functionaris"
  synoniem:
 • junior-grade
 • ,
 • lager gerangschikt
 • ,
 • nederig
 • ,
 • klein ( a )
 • ,
 • secundair
 • ,
 • subaltern

2. (informal) small and of little importance

 • "A fiddling sum of money"
 • "A footling gesture"
 • "Our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"
 • "A little (or small) matter"
 • "A dispute over niggling details"
 • "Limited to petty enterprises"
 • "Piffling efforts"
 • "Giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
  synonym:
 • fiddling
 • ,
 • footling
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • little
 • ,
 • niggling
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • petty
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

2. ( informeel ) klein en van weinig belang

 • "Een onhandige som geld"
 • "Een gebaar van een voetje"
 • "Onze zorgen zijn lilliputiaans vergeleken met die van landen die in oorlog zijn"
 • "Een kleine ( of kleine ) materie"
 • "Een geschil over knagende details"
 • "Beperkt tot kleine ondernemingen"
 • "Piffling inspanningen"
 • "Een politieagent een gratis maaltijd geven kan in strijd zijn met de wet, maar het lijkt een overtreding van een picayune te zijn"
  synoniem:
 • gehannes
 • ,
 • voettekst
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • klein
 • ,
 • knagen
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • picayune
 • ,
 • triviaal

3. Contemptibly narrow in outlook

 • "Petty little comments"
 • "Disgusted with their small-minded pettiness"
  synonym:
 • petty
 • ,
 • small-minded

3. Verachtelijk smal

 • "Kleine opmerkingen"
 • "Walgen van hun kleingeestige kleinzieligheid"
  synoniem:
 • klein
 • ,
 • kleingeestig