Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "personality" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "persoonlijkheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Personality

[Persoonlijkheid]
/pərsənælɪti/

noun

1. The complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual

 • "Their different reactions reflected their very different personalities"
 • "It is his nature to help others"
  synonym:
 • personality

1. Het complex van alle attributen - gedrags-, temperamentvol, emotioneel en mentaal - die een uniek individu kenmerken

 • "Hun verschillende reacties weerspiegelden hun zeer verschillende persoonlijkheden"
 • "Het is zijn aard om anderen te helpen"
  synoniem:
 • persoonlijkheid

2. A person of considerable prominence

 • "She is a hollywood personality"
  synonym:
 • personality

2. Een persoon met een aanzienlijke bekendheid

 • "Ze is een hollywood-persoonlijkheid"
  synoniem:
 • persoonlijkheid

Examples of using

It captures his personality.
Het vangt zijn persoonlijkheid op.
Tom's personality complicates matters.
Tom's persoonlijkheid bemoeilijkt de zaken.
I like his personality, but I don't find him attractive.
Ik hou van zijn persoonlijkheid, maar ik vind hem niet aantrekkelijk.