Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peripheral" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "perifeer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Peripheral

[Perifeer]
/pərɪfərəl/

noun

1. (computer science) electronic equipment connected by cable to the cpu of a computer

 • "Disk drives and printers are important peripherals"
  synonym:
 • peripheral
 • ,
 • computer peripheral
 • ,
 • peripheral device

1. ( informatica ) elektronische apparatuur die via de kabel is aangesloten op de cpu van een computer

 • "Schijfstations en printers zijn belangrijke randapparatuur"
  synoniem:
 • perifeer
 • ,
 • computer perifeer
 • ,
 • randapparaat

adjective

1. On or near an edge or constituting an outer boundary

 • The outer area
 • "Russia's peripheral provinces"
 • "Peripheral suburbs"
  synonym:
 • peripheral

1. Op of nabij een rand of vormt een buitengrens

 • Het buitenste gebied
 • "Perifere provincies van rusland"
 • "Perifere buitenwijken"
  synoniem:
 • perifeer

2. Related to the key issue but not of central importance

 • "A peripheral interest"
 • "Energy is far from a peripheral issue in the economy"
 • "Peripheral issues"
  synonym:
 • peripheral

2. Gerelateerd aan het kernthema, maar niet van centraal belang

 • "Een perifeer belang"
 • "Energie is verre van een perifere kwestie in de economie"
 • "Perifere problemen"
  synoniem:
 • perifeer