Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peep" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "peep" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Peep

[Piep]
/pip/

noun

1. The short weak cry of a young bird

  synonym:
 • cheep
 • ,
 • peep

1. De korte zwakke kreet van een jonge vogel

  synoniem:
 • goedkoop
 • ,
 • gluren

2. A secret look

  synonym:
 • peek
 • ,
 • peep

2. Een geheime blik

  synoniem:
 • gluren

verb

1. Look furtively

 • "He peeped at the woman through the window"
  synonym:
 • peep

1. Kijk heimelijk

 • "Hij gluurde door het raam naar de vrouw"
  synoniem:
 • gluren

2. Cause to appear

 • "He peeped his head through the window"
  synonym:
 • peep

2. Oorzaak om te verschijnen

 • "Hij gluurde met zijn hoofd door het raam"
  synoniem:
 • gluren

3. Make high-pitched sounds

 • "The birds were chirping in the bushes"
  synonym:
 • peep
 • ,
 • cheep
 • ,
 • chirp
 • ,
 • chirrup

3. Maak hoge geluiden

 • "De vogels fluiten in de struiken"
  synoniem:
 • gluren
 • ,
 • goedkoop
 • ,
 • getjilp
 • ,
 • piep

4. Speak in a hesitant and high-pitched tone of voice

  synonym:
 • peep

4. Spreek op een aarzelende en hoge toon

  synoniem:
 • gluren

5. Appear as though from hiding

 • "The new moon peeped through the tree tops"
  synonym:
 • peep

5. Lijken alsof je je verstopt

 • "De nieuwe maan gluurde door de boomtoppen"
  synoniem:
 • gluren

Examples of using

I don't want to hear another peep out of you!
Ik wil geen ander uit je horen gluren!