Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "parrot" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "papegaai" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Parrot

[Papegaai]
/pɛrət/

noun

1. Usually brightly colored zygodactyl tropical birds with short hooked beaks and the ability to mimic sounds

  synonym:
 • parrot

1. Meestal felgekleurde zygodactyl tropische vogels met kortgehaakte snavels en de mogelijkheid om geluiden na te bootsen

  synoniem:
 • papegaai

2. A copycat who does not understand the words or acts being imitated

  synonym:
 • parrot

2. Een copycat die de woorden of handelingen die worden nagebootst niet begrijpt

  synoniem:
 • papegaai

verb

1. Repeat mindlessly

 • "The students parroted the teacher's words"
  synonym:
 • parrot

1. Herhaal gedachteloos

 • "De studenten hebben de woorden van de leraar nagebootst"
  synoniem:
 • papegaai

Examples of using

He keeps a parrot as a pet.
Hij houdt een papegaai als huisdier.
I've taught my parrot to speak Welsh.
Ik heb mijn papegaai geleerd Welsh te spreken.
My parrot died yesterday.
Mijn papegaai is gisteren overleden.