Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "panic" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "paniek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Panic

[Paniek]
/pænɪk/

noun

1. An overwhelming feeling of fear and anxiety

  synonym:
 • panic
 • ,
 • terror
 • ,
 • affright

1. Een overweldigend gevoel van angst en angst

  synoniem:
 • paniek
 • ,
 • terreur
 • ,
 • minright

2. Sudden mass fear and anxiety over anticipated events

 • "Panic in the stock market"
 • "A war scare"
 • "A bomb scare led them to evacuate the building"
  synonym:
 • panic
 • ,
 • scare

2. Plotselinge massale angst en angst voor verwachte gebeurtenissen

 • "Paniek op de aandelenmarkt"
 • "Een oorlogsangst"
 • "Een bommelding bracht hen ertoe het gebouw te evacueren"
  synoniem:
 • paniek
 • ,
 • bang maken

verb

1. Be overcome by a sudden fear

 • "The students panicked when told that final exams were less than a week away"
  synonym:
 • panic

1. Overwonnen worden door een plotselinge angst

 • "De studenten raakten in paniek toen hen werd verteld dat de eindexamens minder dan een week verwijderd waren"
  synoniem:
 • paniek

2. Cause sudden fear in or fill with sudden panic

 • "The mere thought of an isolation cell panicked the prisoners"
  synonym:
 • panic

2. Plotselinge angst veroorzaken of zich vullen met plotselinge paniek

 • "Alleen al de gedachte aan een isolatiecel bracht de gevangenen in paniek"
  synoniem:
 • paniek

Examples of using

Tom is having a panic attack.
Tom krijgt een paniekaanval.
Tom tried not to panic.
Tom probeerde niet in paniek te raken.
Please don't panic.
Raak alsjeblieft niet in paniek.