Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oversight" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "toezicht" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Oversight

[Toezicht]
/oʊvərsaɪt/

noun

1. An unintentional omission resulting from failure to notice something

  synonym:
 • oversight
 • ,
 • inadvertence

1. Een onbedoelde omissie als gevolg van het niet opmerken van iets

  synoniem:
 • toezicht
 • ,
 • onbedoeldheid

2. Management by overseeing the performance or operation of a person or group

  synonym:
 • supervision
 • ,
 • supervising
 • ,
 • superintendence
 • ,
 • oversight

2. Beheer door toezicht te houden op de prestaties of werking van een persoon of groep

  synoniem:
 • toezicht
 • ,
 • toezicht houden
 • ,
 • supervisie

3. A mistake resulting from inattention

  synonym:
 • oversight
 • ,
 • lapse

3. Een fout als gevolg van onoplettendheid

  synoniem:
 • toezicht
 • ,
 • verval

Examples of using

Maybe it was just an oversight.
Misschien was het gewoon een vergissing.
Tom said that the mistake was due to an oversight.
Tom zei dat de fout te wijten was aan een vergissing.