Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overhaul" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "revisie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Overhaul

[Revisie]
/oʊvərhɔl/

noun

1. Periodic maintenance on a car or machine

 • "It was time for an overhaul on the tractor"
  synonym:
 • overhaul
 • ,
 • inspection and repair
 • ,
 • service

1. Periodiek onderhoud aan een auto of machine

 • "Het was tijd voor een revisie van de tractor"
  synoniem:
 • revisie
 • ,
 • inspectie en reparatie
 • ,
 • service

2. The act of improving by renewing and restoring

 • "They are pursuing a general program of renovation to the entire property"
 • "A major overhal of the healthcare system was proposed"
  synonym:
 • renovation
 • ,
 • redevelopment
 • ,
 • overhaul

2. De handeling van verbetering door vernieuwing en herstel

 • "Ze volgen een algemeen renovatieprogramma voor het hele pand"
 • "Er werd een grote overdaad aan gezondheidszorg voorgesteld"
  synoniem:
 • renovatie
 • ,
 • herontwikkeling
 • ,
 • revisie

verb

1. Travel past

 • "The sports car passed all the trucks"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • overtake
 • ,
 • overhaul

1. Reis voorbij

 • "De sportwagen passeerde alle vrachtwagens"
  synoniem:
 • passeren
 • ,
 • inhalen
 • ,
 • revisie

2. Make repairs, renovations, revisions or adjustments to

 • "You should overhaul your car engine"
 • "Overhaul the health care system"
  synonym:
 • overhaul
 • ,
 • modernize
 • ,
 • modernise

2. Reparaties, renovaties, herzieningen of aanpassingen uitvoeren

 • "Je moet je automotor reviseren"
 • "Revisie van het gezondheidszorgsysteem"
  synoniem:
 • revisie
 • ,
 • moderniseren