Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organize" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "organiseren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Organize

[Organiseren]
/ɔrgənaɪz/

verb

1. Create (as an entity)

 • "Social groups form everywhere"
 • "They formed a company"
  synonym:
 • form
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise

1. Maak ( als een entiteit )

 • "Sociale groepen vormen overal"
 • "Ze hebben een bedrijf opgericht"
  synoniem:
 • vorm
 • ,
 • organiseren

2. Cause to be structured or ordered or operating according to some principle or idea

  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise

2. Reden om gestructureerd of geordend of werkend te zijn volgens een of ander principe of idee

  synoniem:
 • organiseren

3. Plan and direct (a complex undertaking)

 • "He masterminded the robbery"
  synonym:
 • mastermind
 • ,
 • engineer
 • ,
 • direct
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • orchestrate

3. Plan en directe ( een complexe onderneming )

 • "Hij bedacht de overval"
  synoniem:
 • meesterbrein
 • ,
 • ingenieur
 • ,
 • direct
 • ,
 • organiseren
 • ,
 • orkestreren

4. Bring order and organization to

 • "Can you help me organize my files?"
  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • coordinate

4. Orde en organisatie brengen

 • "Kun je me helpen mijn bestanden te ordenen?"
  synoniem:
 • organiseren
 • ,
 • coördineren

5. Arrange by systematic planning and united effort

 • "Machinate a plot"
 • "Organize a strike"
 • "Devise a plan to take over the director's office"
  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • prepare
 • ,
 • devise
 • ,
 • get up
 • ,
 • machinate

5. Regelen door systematische planning en gezamenlijke inspanning

 • "Machineer een plot"
 • "Organiseer een staking"
 • "Een plan bedenken om het kantoor van de directeur over te nemen"
  synoniem:
 • organiseren
 • ,
 • voorbereiden
 • ,
 • bedenken
 • ,
 • opstaan
 • ,
 • machinaal bewerken

6. Form or join a union

 • "The auto workers decided to unionize"
  synonym:
 • unionize
 • ,
 • unionise
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise

6. Vorm of word lid van een vakbond

 • "De autowerkers besloten zich te verenigen"
  synoniem:
 • verenigen
 • ,
 • vakbondsleden
 • ,
 • organiseren

Examples of using

I need about twenty minutes to organize my morning.
Ik heb ongeveer twintig minuten nodig om mijn ochtend te organiseren.