Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oppress" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onderdrukking" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Oppress

[Onderdrukken]
/əprɛs/

verb

1. Come down on or keep down by unjust use of one's authority

 • "The government oppresses political activists"
  synonym:
 • oppress
 • ,
 • suppress
 • ,
 • crush

1. Kom naar beneden of blijf in de steek door onrechtvaardig gebruik van iemands autoriteit

 • "De regering onderdrukt politieke activisten"
  synoniem:
 • onderdrukken
 • ,
 • verpletteren

2. Cause to suffer

 • "Jews were persecuted in the former soviet union"
  synonym:
 • persecute
 • ,
 • oppress

2. Oorzaak

 • "Joden werden vervolgd in de voormalige sovjet-unie"
  synoniem:
 • vervolgen
 • ,
 • onderdrukken

Examples of using

The law won't let anyone oppress people.
De wet laat niemand mensen onderdrukken.