Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oppose" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tegen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Oppose

[Tegen]
/əpoʊz/

verb

1. Be against

 • Express opposition to
 • "We oppose the ban on abortion"
  synonym:
 • oppose

1. Tegen zijn

 • Zijn verzet uiten
 • "We zijn tegen het verbod op abortus"
  synoniem:
 • tegenwerken

2. Fight against or resist strongly

 • "The senator said he would oppose the bill"
 • "Don't fight it!"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • oppose
 • ,
 • fight back
 • ,
 • fight down
 • ,
 • defend

2. Vechten tegen of sterk weerstaan

 • "De senator zei dat hij tegen het wetsvoorstel zou zijn"
 • "Vecht er niet tegen!"
  synoniem:
 • vechten
 • ,
 • tegenwerken
 • ,
 • terugvechten
 • ,
 • verdedigen

3. Contrast with equal weight or force

  synonym:
 • oppose
 • ,
 • counterbalance

3. Contrast met gelijk gewicht of kracht

  synoniem:
 • tegenwerken
 • ,
 • tegenwicht

4. Set into opposition or rivalry

 • "Let them match their best athletes against ours"
 • "Pit a chess player against the russian champion"
 • "He plays his two children off against each other"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • oppose
 • ,
 • match
 • ,
 • play off

4. In oppositie of rivaliteit gebracht

 • "Laat ze hun beste atleten matchen met de onze"
 • "Zet een schaker tegen de russische kampioen"
 • "Hij speelt zijn twee kinderen tegen elkaar uit"
  synoniem:
 • pit
 • ,
 • tegenwerken
 • ,
 • wedstrijd
 • ,
 • spelen

5. Act against or in opposition to

 • "She reacts negatively to everything i say"
  synonym:
 • react
 • ,
 • oppose

5. Optreden tegen of in oppositie tegen

 • "Ze reageert negatief op alles wat ik zeg"
  synoniem:
 • reageren
 • ,
 • tegenwerken

6. Be resistant to

 • "The board opposed his motion"
  synonym:
 • oppose
 • ,
 • controvert
 • ,
 • contradict

6. Resistent zijn

 • "Het bestuur was tegen zijn motie"
  synoniem:
 • tegenwerken
 • ,
 • controleren
 • ,
 • tegenspreken

Examples of using

Now it is true that I believe this country is following a dangerous trend when it permits too great a degree of centralization of governmental functions. I oppose this — in some instances the fight is a rather desperate one. But to attain any success it is quite clear that the Federal government cannot avoid or escape responsibilities which the mass of the people firmly believe should be undertaken by it. The political processes of our country are such that if a rule of reason is not applied in this effort,
Nu is het waar dat ik denk dat dit land een gevaarlijke trend volgt wanneer het een te grote mate van centralisatie van overheidsfuncties mogelijk maakt. Ik ben tegen deze — in sommige gevallen is de strijd nogal wanhopig. Maar om enig succes te behalen, is het vrij duidelijk dat de federale regering geen verantwoordelijkheden kan vermijden of ontlopen waarvan de massa van de mensen er vast van overtuigd is dat die door haar moet worden ondernomen. De politieke processen van ons land zijn van dien aard dat als een rede niet wordt toegepast bij deze inspanning,
It began to dawn on me that, to oppose political and social chaos, cultured means would be ineffective.
Het begon me te dagen dat, om politieke en sociale chaos tegen te gaan, gecultiveerde middelen niet effectief zouden zijn.
They oppose the plan to raise taxes.
Ze zijn tegen het plan om belastingen te verhogen.