Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "off" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "uit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Off

[Uit]
/ɔf/

verb

1. Kill intentionally and with premeditation

 • "The mafia boss ordered his enemies murdered"
  synonym:
 • murder
 • ,
 • slay
 • ,
 • hit
 • ,
 • dispatch
 • ,
 • bump off
 • ,
 • off
 • ,
 • polish off
 • ,
 • remove

1. Opzettelijk en met voorbedachte rade doden

 • "De maffiabaas beval zijn vijanden te vermoorden"
  synoniem:
 • moord
 • ,
 • doden
 • ,
 • hit
 • ,
 • verzending
 • ,
 • afzetten
 • ,
 • uit
 • ,
 • poets af
 • ,
 • verwijderen

adjective

1. Not in operation or operational

 • "The oven is off"
 • "The lights are off"
  synonym:
 • off

1. Niet in werking of operationeel

 • "De oven staat uit"
 • "De lichten zijn uit"
  synoniem:
 • uit

2. Below a satisfactory level

 • "An off year for tennis"
 • "His performance was off"
  synonym:
 • off

2. Onder een bevredigend niveau

 • "Een laag jaar voor tennis"
 • "Zijn optreden was uitgeschakeld"
  synoniem:
 • uit

3. (of events) no longer planned or scheduled

 • "The wedding is definitely off"
  synonym:
 • off
 • ,
 • cancelled

3. ( van evenementen ) niet langer gepland of gepland

 • "De bruiloft is absoluut uit"
  synoniem:
 • uit
 • ,
 • geannuleerd

4. In an unpalatable state

 • "Sour milk"
  synonym:
 • off
 • ,
 • sour
 • ,
 • turned

4. In een onaangename staat

 • "Zure melk"
  synoniem:
 • uit
 • ,
 • zuur
 • ,
 • draaide

5. Not performing or scheduled for duties

 • "He's off every tuesday"
  synonym:
 • off

5. Niet uitvoeren of gepland voor taken

 • "Hij is elke dinsdag vrij"
  synoniem:
 • uit

adverb

1. From a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

 • "Ran away from the lion"
 • "Wanted to get away from there"
 • "Sent the children away to boarding school"
 • "The teacher waved the children away from the dead animal"
 • "Went off to school"
 • "They drove off"
 • "Go forth and preach"
  synonym:
 • away
 • ,
 • off
 • ,
 • forth

1. Van een bepaald ding of plaats of positie ( `forth 'is verouderd )

 • "Weggelopen van de leeuw"
 • "Wilde daar wegkomen"
 • "Stuurde de kinderen weg naar kostschool"
 • "De leraar zwaaide de kinderen weg van het dode dier"
 • "Ging naar school"
 • "Ze reden weg"
 • "Ga heen en predik"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • uit
 • ,
 • naar voren

2. At a distance in space or time

 • "The boat was 5 miles off (or away)"
 • "The party is still 2 weeks off (or away)"
 • "Away back in the 18th century"
  synonym:
 • off
 • ,
 • away

2. Op afstand in ruimte of tijd

 • "De boot was 5 mijl uit ( of weg )"
 • "Het feest is nog 2 weken vrij ( of weg )"
 • "Weg in de 18e eeuw"
  synoniem:
 • uit
 • ,
 • weg

3. No longer on or in contact or attached

 • "Clean off the dirt"
 • "He shaved off his mustache"
  synonym:
 • off

3. Niet meer aan of in contact of bijgevoegd

 • "Reinig het vuil"
 • "Hij heeft zijn snor afgeschoren"
  synoniem:
 • uit

Examples of using

Someone just turned off the lights.
Iemand heeft zojuist de lichten uit gedaan.
My grandmother ran off with a cowboy.
Mijn oma is weggelopen met een cowboy.
Resume reading where you left off.
Hervat het lezen waar je was gebleven.