Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "occult" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "occult" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Occult

[Occult]
/əkəlt/

noun

1. Supernatural forces and events and beings collectively

 • "She doesn't believe in the supernatural"
  synonym:
 • supernatural
 • ,
 • occult

1. Bovennatuurlijke krachten en gebeurtenissen en wezens collectief

 • "Ze gelooft niet in het bovennatuurlijke"
  synoniem:
 • bovennatuurlijk
 • ,
 • occult

2. Supernatural practices and techniques

 • "He is a student of the occult"
  synonym:
 • occult
 • ,
 • occult arts

2. Bovennatuurlijke praktijken en technieken

 • "Hij is een leerling van het occulte"
  synoniem:
 • occult
 • ,
 • occulte kunsten

verb

1. Cause an eclipse of (a celestial body) by intervention

 • "The sun eclipses the moon today"
 • "Planets and stars often are occulted by other celestial bodies"
  synonym:
 • eclipse
 • ,
 • occult

1. Een zonsverduistering van ( een hemellichaam ) veroorzaken door interventie

 • "De zon overschaduwt vandaag de maan"
 • "Planeten en sterren worden vaak verduisterd door andere hemellichamen"
  synoniem:
 • zonsverduistering
 • ,
 • occult

2. Become concealed or hidden from view or have its light extinguished

 • "The beam of light occults every so often"
  synonym:
 • occult

2. Verborgen of aan het zicht onttrokken raken of het licht laten blussen

 • "De lichtstraal komt af en toe voor"
  synoniem:
 • occult

3. Hide from view

 • "The lids were occulting her eyes"
  synonym:
 • occult

3. Verbergen voor het zicht

 • "De deksels verduisteren haar ogen"
  synoniem:
 • occult

adjective

1. Hidden and difficult to see

 • "An occult fracture"
 • "Occult blood in the stool"
  synonym:
 • occult

1. Verborgen en moeilijk te zien

 • "Een occulte breuk"
 • "Occult bloed in de ontlasting"
  synoniem:
 • occult

2. Having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence

 • Beyond ordinary understanding
 • "Mysterious symbols"
 • "The mystical style of blake"
 • "Occult lore"
 • "The secret learning of the ancients"
  synonym:
 • mysterious
 • ,
 • mystic
 • ,
 • mystical
 • ,
 • occult
 • ,
 • secret
 • ,
 • orphic

2. Een betekenis hebben die niet duidelijk is voor de zintuigen en niet duidelijk is voor de intelligentie

 • Voorbij gewoon begrip
 • "Mysterieuze symbolen"
 • "De mystieke stijl van blake"
 • "Occulte overlevering"
 • "Het geheime leren van de ouden"
  synoniem:
 • mysterieus
 • ,
 • mysticus
 • ,
 • mystiek
 • ,
 • occult
 • ,
 • geheim
 • ,
 • wees