Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "occasion" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gelegenheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Occasion

[Gelegenheid]
/əkeʒən/

noun

1. An event that occurs at a critical time

 • "At such junctures he always had an impulse to leave"
 • "It was needed only on special occasions"
  synonym:
 • juncture
 • ,
 • occasion

1. Een gebeurtenis die plaatsvindt op een kritiek moment

 • "Op zulke momenten had hij altijd een impuls om te vertrekken"
 • "Het was alleen nodig bij speciale gelegenheden"
  synoniem:
 • verbinding
 • ,
 • gelegenheid

2. A vaguely specified social event

 • "The party was quite an affair"
 • "An occasion arranged to honor the president"
 • "A seemingly endless round of social functions"
  synonym:
 • affair
 • ,
 • occasion
 • ,
 • social occasion
 • ,
 • function
 • ,
 • social function

2. Een vaag gespecificeerde sociale gebeurtenis

 • "Het feest was nogal een aangelegenheid"
 • "Een gelegenheid om de president te eren"
 • "Een schijnbaar eindeloze ronde van sociale functies"
  synoniem:
 • affaire
 • ,
 • gelegenheid
 • ,
 • sociale gelegenheid
 • ,
 • functie
 • ,
 • sociale functie

3. Reason

 • "There was no occasion for complaint"
  synonym:
 • occasion

3. Reden

 • "Er was geen aanleiding tot klagen"
  synoniem:
 • gelegenheid

4. The time of a particular event

 • "On the occasion of his 60th birthday"
  synonym:
 • occasion

4. De tijd van een bepaald evenement

 • "Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag"
  synoniem:
 • gelegenheid

5. An opportunity to do something

 • "There was never an occasion for her to demonstrate her skill"
  synonym:
 • occasion

5. Een kans om iets te doen

 • "Er was nooit een gelegenheid voor haar om haar vaardigheid te demonstreren"
  synoniem:
 • gelegenheid

verb

1. Give occasion to

  synonym:
 • occasion

1. Gelegenheid geven

  synoniem:
 • gelegenheid

Examples of using

Dear passengers! The Minsk City Council and the Executive Committee of the City of Minsk cordially send their greetings on the occasion of the Nativity of Christ and the new year and wish you happiness, health and well-being.
Beste passagiers! De gemeenteraad van Minsk en het uitvoerend comité van de stad Minsk sturen hun groeten hartelijk ter gelegenheid van de geboorte van Christus en het nieuwe jaar en wensen u geluk, gezondheid en welzijn.
Rise to the occasion.
Sta op voor de gelegenheid.
We see them on occasion.
We zien ze af en toe.