Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "normal" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "normaal" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Normal

[Normaal]
/nɔrməl/

noun

1. Something regarded as a normative example

 • "The convention of not naming the main character"
 • "Violence is the rule not the exception"
 • "His formula for impressing visitors"
  synonym:
 • convention
 • ,
 • normal
 • ,
 • pattern
 • ,
 • rule
 • ,
 • formula

1. Iets dat als een normatief voorbeeld wordt beschouwd

 • "De conventie om het hoofdpersonage niet te noemen"
 • "Geweld is de regel en niet de uitzondering"
 • "Zijn formule om indruk te maken op bezoekers"
  synoniem:
 • conventie
 • ,
 • normaal
 • ,
 • patroon
 • ,
 • regel
 • ,
 • formule

adjective

1. Conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm

 • Not abnormal
 • "Serve wine at normal room temperature"
 • "Normal diplomatic relations"
 • "Normal working hours"
 • "Normal word order"
 • "Normal curiosity"
 • "The normal course of events"
  synonym:
 • normal

1. Conformeren aan of vormen van een norm of norm of niveau of type of sociale norm

 • Niet abnormaal
 • "Serveer wijn bij normale kamertemperatuur"
 • "Normale diplomatieke betrekkingen"
 • "Normale werktijden"
 • "Normale woordvolgorde"
 • "Normale nieuwsgierigheid"
 • "De normale gang van zaken"
  synoniem:
 • normaal

2. In accordance with scientific laws

  synonym:
 • normal

2. In overeenstemming met wetenschappelijke wetten

  synoniem:
 • normaal

3. Being approximately average or within certain limits in e.g. intelligence and development

 • "A perfectly normal child"
 • "Of normal intelligence"
 • "The most normal person i've ever met"
  synonym:
 • normal

3. Ongeveer gemiddeld zijn of binnen bepaalde grenzen in b.v. intelligentie en ontwikkeling

 • "Een volkomen normaal kind"
 • "Van normale intelligentie"
 • "De normaalste persoon die ik ooit heb ontmoet"
  synoniem:
 • normaal

4. Forming a right angle

  synonym:
 • normal

4. Het vormen van een rechte hoek

  synoniem:
 • normaal

Examples of using

I like to visit cemeteries. Is that normal?
Ik bezoek graag begraafplaatsen. Is dat normaal?
It's normal to make mistakes.
Het is normaal om fouten te maken.
"Why can't I just have a normal boyfriend? Why? Just a regular boyfriend who doesn't go nuts on me!" "Everybody wants that, dear. It doesn't exist."
"Waarom kan ik niet gewoon een normaal vriendje hebben? Waarom? Gewoon een gewoon vriendje dat me niet gek maakt!" "Iedereen wil dat, schat. Het bestaat niet."